Thứ Tư, 02/12/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Địa chỉ hộp thư điện tử các Phòng ban, Khoa, Bộ môn

Gửi vào: 12:16 14/06/2009
Phongdaotao@hvu.edu.vn Phòng Đào tạo
PhongHCTH@hvu.edu.vn Phòng HCTH
PhongQTDS@hvu.edu.vn Phòng QTĐS
PhongTCCB@hvu.edu.vn Phòng TCCB
PhongTTKT@hvu.edu.vn Phòng Thanh tra khảo thí
PhongCTCT@hvu.edu.vn Phòng Công tác CT - HSSV
PhongQHQT@hvu.edu.vn Phòng Quan hệ Quốc tế
PhongKHTV@hvu.edu.vn Phòng Kế hoạch tài vụ
Doanthanhnien@hvu.edu.vn Đoàn thanh niên
Khoatunhien@hvu.edu.vn Khoa tự nhiên
Khoaxahoi@hvu.edu.vn Khoa xã hội
Khoanonglam@hvu.edu.vn Khoa Nông lâm
Khoangoaingu@hvu.edu.vn Khoa ngoại ngữ
Khoanhahoa@hvu.edu.vn Khoa nhạc hoạ
Khoagdthmn@hvu.edu.vn Khoa Giáo dục tiểu hoc - mầm non
Khoaktqtkd@hvu.edu.vn Khoa kinh tế - quản trị kinh doanh
Thuvien@hvu.edu.vn Trung tâm TT-TL-TV
Trungtamthnn@hvu.edu.vn Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
BomonLLCT@hvu.edu.vn Bộ môn Lý luận chính trị
Bomontamly@hvu.edu.vn Bộ môn tâm lý