Thứ Bảy, 28/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Hội nghị đổi mới phương pháp dạy học năm 2012

Gửi vào: 09:23 18/04/2012

Đổi mới phương pháp dạy học đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của của các cấp học, ngành học cũng như của toàn xã hội. Với Trường Đại học Hùng Vương đang trong quá trình chuyển đổi từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ vấn đề này càng có ý nghĩa quan trọng.

Ngày 6/4/2012, nhà trường đã tổ chức thành công Hội nghị “Đổi mới phương pháp dạy học năm 2012” với sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo trường, sự tham dự và đóng góp ý kiến của lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn, phòng Đào tạo và các cán bộ, giảng viên nhà trường.

 
NGƯT.PGS.TS. Cao Văn – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã nhận được 45 bài tham luận có chất lượng cao của các cán bộ, giảng viên giảng dạy ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Hầu hết các tham luận đều thống nhất về sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên trong quá trình chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng và đặc biệt là về phương pháp tự học, tự nghiên cứu qua đó hình thành, rèn luyện và phát triển các kỹ năng tư duy cần thiết.

 

ThS. Đỗ Tùng – Trưởng phòng Đào tạo phát biểu tại Hội nghị

Nội dung chủ yếu của các bài tham luận tại hội nghị đề cập đến 3 nhóm vấn đề: Cải tiến và vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả học tập cho sinh viên; phát huy hiệu quả phương tiện dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá nhằm phát huy tích cực của sinh viên trong học tập.

 

Hội nghị là diễn đàn để cán bộ, giảng viên nhà trường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra giải pháp nhằm đổi mới phương pháp dạy học góp phần “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa…” để “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển nhanh, bền vững đất nước” như Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã khẳng định.

Cao Dung