20:15, Chủ Nhật, 01/10/2023     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương tập 20, số 3 (2020)

Thứ bảy, 05/12/2020, 10:48

                                                                     Mục lục

STT

BÀI BÁO

TÁC GIẢ

1

Thành phố Việt Trì hướng tới đô thị thông minh
(Viet Tri city aims for smart urban)

Nguyễn Đình Hương

2

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam và những gợi ý cho tỉnh Phú Thọ
(Vietnam’s economic growth and some suggestions for Phu Tho province)

Tăng Văn Khiên

3

Hoàn thiện thể chế đất đai trở thành một trong những nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển đất nước
(Implementation of the institutions in order to make the land become one of important resources in the country’s development process)

1. Nguyễn Cúc

2. Nguyễn Mạnh Hùng

4

Nguồn thu và chi phí đào tạo bình quân của các trường đại học địa phương ở Việt Nam
(Sources of revenue and average training costs of provincial universities in Vietnam)

Trần Quốc Hoàn, Đỗ Thị Hồng Nhung, Phạm Phương Thảo

5

Hợp tác trường Đại học - Doanh nghiệp giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học Hùng Vương
(University – business cooperation: Solutions to improve the quality of training at Hung Vuong university)

Đỗ Khắc Thanh, Hoàng Công Kiên

6

Một số giải pháp thực hiện chương trình đào tạo ngành đại học ngôn ngữ theo định hướng ứng dụng
(Foreign language curriculum implementation in the professional oriented direction)

Vũ Thị Quỳnh Dung

7

Áp dụng KPI vào trường Đại học, kế hoạch áp dụng tại trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ
(Applying KPI in university, a plan to apply in Hung Vuong university)

Nguyễn Hùng Cường

 

8

Phân tích In silicon của các gene mã hóa Glutamate dehydogenase ở cây đậu cove (Phaseolus vulgaris L.)
(In Silico analysis of glutamate dehydrogenase encoding genes on common bean (Phaseolus vulgaris L.))

Cao Phi Bằng

9

Ảnh hưởng của mật độ đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của cá chiên (Bagarius rutillus) nuôi lồng giai đoạn 70-500g tại hạ lưu sông Lô, tỉnh Phú Thọ
(Effects of density on living and growth of Bagarius rutillus in the period 70-500 gram in the lower river, Phu Tho province)

Triệu Anh Tuấn, Trần Anh Tuấn, Cù Văn Đông, Thái Thanh Bình

10

Nghiên cứu nhân giống cây hoàng tinh hoa trắng (Disporopsis longisifolia Craib.) bằng hom củ tại trường Đại học Hùng Vương
(Study on propagation of Disporopsis longisifolia Craib. by tuber cutting in Phu Tho province)

Nguyễn Đắc Triển, Nguyễn Tài Luyện, Nguyễn Thị Xuân Viên, Ngô Thế Long

11

Về không điểm của đa thức nhiều biến trên vành giao hoán
(On zero-points polynomials with many variables over commutative rings)

Nguyễn Tiến Mạnh

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN