01:15, Thứ Năm, 25/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương tập 21, số 4 (2020)

Thứ tư, 27/01/2021, 14:34

                                                                  Mục lục

STT

BÀI BÁO

TÁC GIẢ

1

Labor market situation in Phu Tho province period 2016-2020 and solutions to 2025

(Thực trạng thị trường lao động ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020 và giải pháp đến năm 2020)

Tran Thi Thuy Sinh1*, Pham Thai Thuy2, Tran Thi Van Hoa3

1Faculty of Economics and Business Administration, Hung Vuong University, Phu Tho, Vietnam

2Faculty of Economics and Business Administration, Hung Vuong University, Phu Tho, Vietnam

3 National Economics University, Hanoi, Vietnam

2

Accessment and identification of international markets for Vietnamese products, a case study of Vietnamese HS 61

(Nhận dạng và tiếp cận thị trường quốc tế: Trường hợp sản phẩm mã 61 của Việt Nam)

Nguyen Thi Thu Huong1*, Do Duc Binh2, Nguyen Huy Oanh3

1 Faculty of Economics and Business Administration, Hung Vuong University, Phu Tho, Vietnam

2 School of Trade and International Economics, National Economics University, Hanoi, Vietnam

3 Faculty of Economics and Business Administration, Hung Vuong University, Phu Tho, Vietnam

3

Application of Cobb – Douglas production function in analysing the private enterprises’ ability of job creation in Phutho province

(Ứng dụng hàm sản xuất Cobb – Douglas trong phân tích khả năng tạo việc làm của khu vực doanh nghiệp tư nhân tại tỉnh Phú Thọ)

Le Thi Thanh Thuy1*, Nguyen Phuong Le2, Le Van Cuong1, Ngo Thi Thanh Tu1
1Faculty of Economics and Business Administration,
Hung Vuong University, Phu Tho, Vietnam
2Faculty of Economics and Rural Development,
Vietnam National University of Agriculture, Hanoi, Vietnam

4

Strengthening tourism promotion to develop tourism in Phu Tho province

(Đẩy mạnh xúc tiến du lịch nhằm phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ)

Pham Thị Thu Huong1*, Tran Thị Thuy Sinh1, Vu Tri Dung2, Pham Thu Huyen3

1Faculty of Economics and Business Administration, Hung Vuong University, Phu Tho, Vietnam
2Faculty of Marketing, National Economics
University, Hanoi, Vietnam
3Center for National Defense and Security Education, Hung Vuong University, Phu Tho, Vietnam

5

Fostering external didactic transposition capability of students of physics education: a case study in Vietnam

(Bồi dưỡng năng lực chuyển vị didactic bên ngoài cho sinh viên sư phạm vật lí – nghiên cứu trường hợp ở Việt Nam)

Nguyen Thi Thanh Van1*, Do Huong Tra2

1Faculty of Engineering and Technology, Hung Vuong University, Phu Tho, Vietnam
2Faculty of Physics, Hanoi National University of Education, Hanoi, Vietnam

6

Relationship between translation competence and language background

(Mối quan hệ giữa dịch thuật và các yếu tố ngôn ngữ nền tảng)

Pham Thi Kim Cuc1*, Ferdinand Bulusan2

1 Faculty of Foreign Languages, Hung Vuong University, Phu Tho, Vietnam
2 Teacher Education Department, Batanes State College, Philippines

7

Choir singing in new general education curriculum

(Nghệ thuật hát hợp xướng trong chương trình trình giáo dục âm nhạc phổ thông)

Cao Hong Phuong1*, Pham Thi Loc2, Vu Nhat Thang3

1Phu Tho Provincial Literature and Arts Association, Phu Tho, Vietnam
2Faculty of Arts and Sports, Hung Vuong University, Phu Tho, Vietnam
3Faculty of Musicology, Composition and Conducting,
Vietnam National Academy of Music, Hanoi, Vietnam

8

Some factors affecting english proficiency of the first year non-english majored students at Hung Vuong University

(Một số yếu tố ảnh hưởng đến trình độ tiếng anh của sinh viên không chuyên năm thứ nhất tại trường Đại học Hùng Vương)

Dang Luu Ngoc Hoa1*, Vu Thi Quynh Dung1, Pham Thi Thu Huong1, Nguyen Thi Minh Loan2

1Faculty of Foreign Languages, Hung Vuong University, Phu Tho, Vietnam
2School of Foreign Languages, Thai Nguyen University, Thai Nguyen, Vietnam

9

A comparision on presuppositions of speech’s introduction by American Vietnamese policians

(So sánh về cách dùng tiền giả định trong lời mở đầu các bài phát biểu của chinh trị gia người Mỹ và Việt Nam)

Pham Thi Thu Huong1*

 

1Faculty of Foreign Languages, Hung Vuong University, Phu Tho, Vietnam

10

Nutritional requirement of dogs and nutritional composition of their commercial feeds

(Nhu cầu dinh dưỡng của chó và thành phần dinh dưỡng trong một số thức ăn của chó cảnh)

Do Thi Phuong Thao1,*, Nguyen Thi Quyen1, Nguyen Xuan Viet1, Vu Thanh Mai2, Hoang Minh Son3

1Faculty of Agro-Forestry and Aquaculture, Hung Vuong University, Phu Tho, Vietnam
2Department of Academic Affairs, Hung Vuong University, Phu Tho, Vietnam
3Faculty of Veterinary Medicine, Vietnam National University of Agriculture, Hanoi, Vietna

11

Species composition and distribution of palaemonid shrimps from Phu Tho province

(Khảo sát thành phần loài và hiện trạng phân bổ của tôm càng họ Palaemonidae tại tỉnh Phú Thọ)

Nguyen Dac Trien1,*, Phan Thi Yen1, Trieu Anh Tuan1, Nguyen Manh Phuc2, Ngo The Long1

1Faculty of Agro-Forestry and Aquaculture, Hung Vuong University, Phu Tho, Vietnam
2Phu Tho Sub-Department of Fisheries, Phu Tho, Vietnam

12

The effects of potassium on the growth of sticky corn hn92 and its yield in Phu Tho

(Ảnh hưởng của Kali đến sinh trưởng, năng suất của giống ngô SN92 tại Phú Thọ)

Ha Thi Thanh Doan1,*, Pham Van Dao2, Tran Thi Thu Phuong3

1Faculty of Agro-forestry and Aquaculture, Hung Vuong University, Phu Tho, Vietnam
2Phu Tho Sub-Department of Cultivation and Plant Protection, Phu Tho, Vietnam
3Faculty of Agronomy, Vietnam National University of Agriculture, Hanoi, Vietnam

13

The existence of balanced neighborly spheres

(Sự tồn tại của cầu bán cân bằng Neighborly)

Nguyen Thi Thanh Tam1,*, Nguyen Thi Ngoc Dung1, Ha Ngoc Phu1, Le Thi Yen2

1Faculty of Natural Sciences, Hung Vuong University, Phu Tho
2 Faculty of Basic Science, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN