06:22, Thứ Sáu, 29/09/2023     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Thông tin tuyển sinh năm 2023

Tuyen sinh dai hoc chinh quy nam 2023

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Trường Đại học Hùng Vương năm 2022, nhà trường dự kiến tuyển sinh 19 mã ngành tuyển sinh. Trường thực hiện tuyển sinh nhiều đợt trong năm và sử dụng các phương thức: 
(1) Sử dụng kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023.
(2) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT. 
Nhà trường tổ chức thi, kiểm tra các môn năng khiếu đối với các ngành có thi năng khiếu.

Các ngành Tuyển sinh

1. Điều dưỡng
2. Kế toán
3. Quản trị kinh doanh
4. Tài chính – Ngân hàng
5. Kinh tế
6. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
7. Ngôn ngữ Trung Quốc
8. Ngôn ngữ Anh
9. Thú y

10. Công nghệ thông tin
11. Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
12. Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
13. Giáo dục Tiểu học
14. Giáo dục Mầm non
15. Giáo dục Thể chất
16. Sư phạm Âm nhạc
17. Sư phạm Toán học
18. Sư phạm Ngữ Văn
19. Sư phạm Tiếng Anh


Thong bao tuyen sinh Dai hoc lien thong, Bang dai hoc thu 2 nam 2023

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông, Bằng đại học thứ 2 năm 2023

 Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông, Bằng đại học thứ 2 năm 2023


Thong tin cac khoa hoc boi duong ngan han Tin hoc – Ngoai ngu

Thông tin các khoá học bồi dưỡng ngắn hạn Tin học – Ngoại ngữ

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học, Trường Đại học Hùng Vương thông báo các khóa học bồi dưỡng ngắn hạn Tin học - Ngoại ngữ như sau:
(xem chi tiết tại đây)


Tuyen sinh dai hoc chinh quy nam 2022

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Trường Đại học Hùng Vương năm 2022, nhà trường dự kiến tuyển sinh 30 mã ngành tuyển sinh.
Trường thực hiện tuyển sinh nhiều đợt trong năm và sử dụng các phương thức: 
(1) Sử dụng kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.
(2) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT. 
(3) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. 
(4) Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.
(5) Xét tuyển thẳng. 
Nhà trường tổ chức thi, kiểm tra các môn năng khiếu đối với các ngành có thi năng khiếu.

Các ngành Tuyển sinh

1. Điều dưỡng
2. Kế toán
3. Quản trị kinh doanh
4. Tài chính – Ngân hàng
5. Kinh tế
6. Du lịch
7. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
8. Ngôn ngữ Trung Quốc
9. Ngôn ngữ Anh
10. Khoa học Cây trồng
11. Chăn nuôi

12. Thú y
13. Công nghệ thông tin
14. Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
15. Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
16. Giáo dục Tiểu học
17. Giáo dục Mầm non
18. Giáo dục Thể chất
19. Sư phạm Âm nhạc
20. Sư phạm Toán học
21. Sư phạm Ngữ Văn
22. Sư phạm Tiếng Anh


Thong tin tuyen sinh dai hoc he chinh quy nam 2021

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Trường Đại học Hùng Vương năm 2021 dự kiến tuyển sinh 920 chỉ tiêu đại học chính quy với 29 mã ngành tuyển sinh thuộc 4 nhóm ngành.
Nhà trường sử dụng các phương thức tuyển sinh là: (1) Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; (2) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 ở bậc THPT; (3) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; (4) Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm học tập các môn học lớp 12 và điểm thi năng khiếu (Trường tổ chức thi tuyển hoặc lấy điểm của các trường đại học có tổ chức thi môn năng khiếu tương ứng) đối với các ngành đại học: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật; (5) Xét tuyển thẳng.

Xem Đề án tuyển sinh năm 2021

Đăng ký xét truyển trực tuyến 

Các ngành Tuyển sinh

1. Điều dưỡng
2. Kế toán
3. Quản trị kinh doanh
4. Tài chính – Ngân hàng
5. Kinh tế
6. Du lịch
7. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
8. Công tác Xã hội
9. Ngôn ngữ Trung Quốc
10. Ngôn ngữ Anh
11. Khoa học Cây trồng
12. Chăn nuôi
13. Thú y
14. Công nghệ thông tin
15. Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
16. Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

17. Giáo dục Tiểu học
18. Giáo dục Mầm non
19. Giáo dục Thể chất
20. Sư phạm Âm nhạc
21. Sư phạm Mỹ thuật
22. Sư phạm Toán học
23. Sư phạm Vật lí
24. Sư phạm Hóa học
25. Sư phạm Sinh học
26. Sư phạm Ngữ Văn
27. Sư phạm Lịch sử
28. Sư phạm Địa lý
29. Sư phạm Tiếng Anh

 


Tuyen sinh trinh do thac si nam 2022

Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022

Trường Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022 như sau:
- Xem thông báo.
- Download biểu mẫu hồ sơ.Các ngành tuyển sinh:
    1. Quản lý kinh tế
    2. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán
    3. Lý luận văn học
    4. Giáo dục học (Tiểu học)
    5. Sinh học
    6. Chăn nuôi
    7. Khoa học cây trồng


Tuyen sinh Dai hoc lien thong chinh quy, lien thong VLVH, van bang 2 VLVH nam 2021

Tuyển sinh Đại học liên thông chính quy, liên thông VLVH, văn bằng 2 VLVH năm 2021

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh, Trư­ờng Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh đại học liên thông, văn bằng 2, thạc sĩ năm 2021.


Thong tin tuyen sinh dai hoc he chinh quy nam 2020 - Ma truong THV

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 - Mã trường THV

Năm 2020, Trường Đại học Hùng Vương dự kiến tuyển sinh 900 chỉ tiêu đại học hệ chính. Nhà trường tuyển sinh nhiều đợt trong năm và sử dụng các phương thức tuyển sinh sau:
        - Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và kỳ thi THPT Quốc gia 2019 trở về trước.
        - Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 ở bậc THPT.
        - Phương thức 3: Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm học tập các môn học lớp 12 và điểm thi năng khiếu (Trường tổ chức thi tuyển hoặc lấy điểm của các trường đại học có tổ chức thi môn năng khiếu tương ứng) đối với các ngành đại học: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật.
        - Phương thức 4: Xét tuyển thẳng các đối tượng theo quy định.

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN