16:00, Thứ Sáu, 01/03/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác trước khi dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ

Thứ bảy, 28/10/2017, 09:13

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác và Chương trình học bổ sung kiến thức trước khi dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán.

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác và Chương trình học bổ sung kiến thức trước khi dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Lý luận văn học.

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác và Chương trình học bổ sung kiến thức trước khi dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ Giáo dục học (Tiểu học).

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác và Chương trình học bổ sung kiến thức trước khi dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế.

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác và Chương trình học bổ sung kiến thức trước khi dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chăn nuôi.

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác và Chương trình học bổ sung kiến thức trước khi dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Khoa học cây trồng.

 


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN