00:51, Thứ Năm, 23/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Trường Đại học Hùng Vương tham dự Hội nghị tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tỉnh năm 2021

Thứ hai, 26/04/2021, 11:10

Ngày 23/4/2021, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 13 huyện, thành, thị tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021; sơ bộ đánh giá kết quả triển khai mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn đánh giá, xếp loại mô hình “Công dân học tập” theo Bộ tiêu chí của Trung ương và mô hình “Đơn vị học tập”, Thông tư 22/2020/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).


Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Xuân Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT); bà Nguyễn Thị Kim Hải - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên BTV Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; ông Đỗ Thanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; đại diện Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh; Thường trực Công đoàn ngành GD; Chủ tịch, cán bộ Thường trực Hội Khuyến học các trường đại học, cao đẳng; Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị trực thuộc Hội Khuyến học tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học các huyện, thành, thị, xã, phường, thị trấn; Giám đốc và giáo viên biệt phái các Trung tâm học tập cộng đồng; Trưởng các khu dân cư, đơn vị trực thuộc; đại diện một số Ban Khuyến học dòng họ… và 750 đại biểu tại 14 điểu cầu huyện, thành, thị.

Về phía Trường Đại học Hùng Vương đại diện Chi hội khuyến học Nhà trường có TS. Phan Thị Tình – Phó Hiệu trưởng và các hội viên trong Chi hội.


Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Thị Kim Hải phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đánh giá việc triển khai mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Phú Thọ là một trong những tỉnh có phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời dẫn đầu toàn quốc, là tỉnh duy nhất triển khai mô hình “Công dân học tập” từ năm 2017. Do đó việc điều tra, khảo sát nắm bắt nhu cầu người dân về học tập suốt đời và xây dựng mô hình “Công dân học tập Việt Nam” trên địa bàn được các địa phương, đơn vị và người dân hưởng ứng nhiệt tình. Hiện nay 100% các huyện, thị, thành, đơn vị trực thuộc đã tổ chức triển khai với 72 xã, phường, thị trấn, 382 cơ quan, đơn vị, 133 khu dân cư, 3.462 gia đình và 30.788 công dân tham gia đăng kí xây dựng mô hình “Công dân học tập” theo tiêu chí Trung ương. Việc tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn đăng kí được các cấp Hội tổ chức nghiêm túc bài bản, đối tượng lựa chọn đảm bảo đầy đủ các thành phần. Quy trình đánh giá chấm điểm được hướng dẫn chu đáo đến cơ sở. Các đơn vị triển khai nhanh như Thanh Thủy, Việt Trì, Thanh Ba, Hạ Hòa, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.


Lãnh đạo Vụ Giáo dục thường xuyên Bộ GD&ĐT phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã được nghe đại diện Vụ Giáo dục thường xuyên triển khai Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ GD&ĐT quy định về đánh giá, xếp loại đơn vị học tập, bao gồm tiêu chí, quy trình, tổ chức thực hiện. Thông tư nhằm tạo cơ hội và điều kiện cho thành viên trong đơn vị được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng mẫu hình công dân học tập trong các đơn vị, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong cộng đồng. Qua đó góp phần xây dựng xã hội học tập; xây dựng kế hoạch thực hiện và huy động nguồn lực hỗ trợ việc học tập, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong đơn vị; là căn cứ để xem xét, đánh giá kết quả công tác hằng năm của đơn vị và các thành viên trong đơn vị.

Các đại biểu tại 14 điểm cầu đã được nghe Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Thị Kim Hải phân tích chi tiết các điểm mới trong Bản tự kê khai, xác định minh chứng, đánh giá, cho điểm theo các tiêu chí, chỉ số đánh giá “Công dân học tập”; được thông tin về hướng dẫn và kế hoạch triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” thực hiện theo phương thức chấm điểm, tổng số điểm tối đa cho tất cả các tiêu chí là 100 điểm. Có 4 mức xếp loại: Loại tốt (85 - 100 điểm); loại khá (70 - dưới 85 điểm); loại trung bình (50 - dưới 70 điểm); loại chưa đạt (các trường hợp còn lại). Thời gian thực hiện định kỳ 1 năm 1 lần. Các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại và gửi về Sở GD&ĐT (đối với đơn vị cấp tỉnh), gửi về Phòng GD&ĐT (đối với đơn vị cấp huyện) trước ngày 10/01 hằng năm. Sở GD&ĐT sẽ kiểm tra, thanh tra việc đánh giá, xếp loại đơn vị học tập của các đơn vị và trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận kết quả, đồng thời tổng hợp và báo cáo về Bộ GD&ĐT trước ngày 31/01 hằng năm.

Đối với việc đánh giá, xếp loại “Công dân học tập”, cá nhân đạt từ 70 điểm trở lên (không có chỉ số nào dưới 5 điểm) thì đạt “Công dân học tập”; từ 90 - 100 điểm được công nhận là “Công dân học tập tiêu biểu”. Cá nhân sẽ tự kê khai kết quả phấn đấu, thu thập minh chứng cho mỗi chỉ số đánh giá, tập hợp hồ sơ từng gia đình, cơ quan, đơn vị, khu dân cư, tổ dân phố… và nộp một bản cho Hội (chi, ban) Khuyến học cơ sở… trước ngày 05/7/2021. Hội Khuyến học xã tập hợp gửi Hội Khuyến học huyện xong trước ngày 15/7/2021. Hội Khuyến học huyện, thị, thành (cơ quan, đơn vị) tập hợp hồ sơ thí điểm từ cơ sở và chuẩn bị báo cáo sơ kết 1 năm triển khai thí điểm mô hình “Công dân học tập” gửi về Hội Khuyến học tỉnh trước ngày 20/7/2021. Hội Khuyến học tỉnh tổng hợp kết quả thí điểm, xem xét, kiểm tra, nộp hồ sơ và báo cáo kết quả triển khai thí điểm cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT, Trung ương Hội. Hiện tại các đơn vị đang hướng dẫn cơ sở kiểm tra, đánh giá, xếp loại mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, đại diện các điểm cầu của 13 huyện, thành, thị đã thảo luận về các tiêu chí hướng dẫn đánh giá, xếp loại đơn vị học tập cũng như các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.


TSPhan Thị Tình - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương phát biểu tại hội nghị.


Các điểm cầu tham luận tại hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Thị Kim Hải cho biết việc xây dựng mô hình “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập” về cơ bản là thuận lợi, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn như: Kinh phí cho việc điều tra, khảo sát, in ấn tài liệu hạn chế; sự vào cuộc đồng bộ, sự lãnh chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với các mô hình học tập nói chung và với mô hình “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập” đôi khi còn mang tính hình thức. Trong quá trình triển khai, hệ thống văn bản chỉ đạo giữa Bộ GD&ĐT và Trung ương Hội cần đồng bộ và hiệu quả hơn, các tiêu chí đánh giá cần thống nhất cao hơn, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Trong thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tham mưu cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả 2 năm triển khai thực hiện Kết luận 49 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tham mưu với UBND tỉnh, BCĐ xây dựng xã hội học tập tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát, đánh giá việc triển khai mô hình “Công dân học tập” nói riêng và các mô hình học tập nói chung tại các địa phương, đơn vị; trong đó thí điểm kiểm tra đầu tiên tại Ban Chỉ đạo công tác khuyến học Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và một số chi hội khuyến học thuộc các sở, ban, ngành. Tại các địa phương, Hội Khuyến học các các huyện, thành, thị cũng sẽ tham mưu với Ban Tuyên giáo cấp huyện thành lập đoàn kiểm tra những nội dung trên; đồng thời tiếp tục triển khai tập huấn Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT đến cấp xã, phường và kiện toàn cơ cấu tổ chức./.

Ngọc Hùng - Phòng CTCT&HSSV tổng hợp

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN