12:53, Thứ Sáu, 01/12/2023     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương tập 16, số 3 (2019)

Thứ sáu, 06/12/2019, 15:11

MỤC LỤC

STT

Tên bài báo

Tác giả

1

Sử dụng chế phẩm Probiotics bổ sung trong thức ăn chăn nuôi gà thịt

( Using additional probiotics preparations in boiler feed)

Trần Anh Tuyên, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Xuân Việt, Hoàng Thị Phương Thúy

2

Phân loại cá bỗng (Spinibarbus) ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam dựa trên một số đặc điểm hình thái

(Classification of (Spinibarbus denticutatus) in Northern mountainous provinces based on morphological characteristics)

Triệu Anh Tuấn, Thái Thanh Bình

3

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đạm (N) đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng dược liệu cà gai leo (Solanum hainanense Hance) tại Thanh Hóa

(Research on the influence of nitrate fertilizers on the growth, yield and quantity of solanum hainanense Hance in Thanh Hoa )

Phạm Thị Lý, Lê Hùng Tiến, Hoàng Thị Sáu, Nguyễn Hữu Kiên, Trần Công Hạnh, Trần Thị An

4

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kĩ thuật canh tác đến sinh trưởng, phát triển và canh tác của cây lạc tiên (Passiflora foetida L.) tại Thanh Hóa

(Researches about the influence of some engineering method to the growth, development and productivity of Passiflora foetida l. in Thanh Hoa)

Nguyễn Văn Kiên, Lê Hùng Tiến, Lê Chí Hoàn, Trần Trung Nghĩa, Đặng Quốc Tuấn

5

Hiệu quả của quản lý nhà nước về đầu tư và phát triển ở tỉnh Phú Thọ: nhìn từ góc độ lý luận và thực tiễn

(The effectiveness of state management of development investment in Phu Tho province: From theoretical and practical perspectives)

Nguyễn Thị Bích Hạnh

6

Bồi dưỡng năng lực dạy học tìm tòi – khám phá cho học sinh tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay

(Training inquiry-based teaching competency for primary teachers to meet the requirements of general education renovation)

Phan Thị Tình, Lê Thị Hồng Chi, Hà Thị Huyền Diệp

7

Phát triển năng lực học sinh thông qua dạy học chủ đề “Trái đất và Bầu trời” chương trình môn học khoa học tự nhiên lớp 6

(Developing 6th grade students’ capacities of through teaching theme “The earth and the sky” in natural science program)

Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Hồng Thoa, Nguyễn Thị Huệ, Đào Kim Quế

8

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với tạo nguồn nhân lực du lịch

(The fourth industrial revolution and the problems coined for human resources training in traveling)

Đào Ngọc Anh

9

Đánh giá kết quả học tập môn tiếng Việt của học sinh lớp 5 theo tiếp cận năng lực

(Evaluation of Vietnamese language learning results of grade 5 students by capacity assessment)

Nguyễn Thị Thanh Hiền

10

Đổi mới phương pháp dạy học âm nhạc ở trường THCS, thực trạng và giải pháp

(Innovating methods of music training in secondary schools: reality and solutions)

Cao Hồng Phương

11

Khai thác giá trị văn hóa của người Dao ở tỉnh Phú Thọ phục vụ phát triển du lịch cộng đồng

(Exploiting cultural value of people in Phu tho province in service of community tourism development)

Thèn Thị Liên, Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN