16:47, Thứ Tư, 19/06/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương tập 27, số 2 (2022)

Thứ tư, 17/08/2022, 09:19

MỤC LỤC

TT

BÀI BÁO

TÁC GIẢ

1

Đánh giá phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và ứng dụng thực tiễn

(Assessing industrial park development in vietnam: some theoretical issues and practical applications)

Ngô Thúy Quỳnh

2

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phân tích biên ngẫu nhiên và các mô hình tỷ lệ

(Analysing factors influencing technical efficiency of small and medium- sized enterprises: statistic frontier analysis and fractional models)

Hoàng Thị Thu Hà

3

Mối quan hệ giữa mức độ đạt chuẩn đầu ra và thu nhập của sinh viên khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hùng Vương

(The relationship between outcome standards and students’ income at faculty of economics and business administration, hung vuong university)

Trần Quốc Hoàn

Phạm Thị Minh Phương

Lê Văn Cương

 

4

Quản lý nhân lực tại Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

(Human resources management at phu ninh district health center, phu tho province)

Lưu Thế Vinh

Trần Thanh Nam

Phạm Thị Thu Hương

 

5

Liên kết vùng ở một số nước châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

(Regional linkage in several asian countries and lessons for vietnam)

Nguyễn Thị Mai

Nguyễn Anh Tuấn

Lê Nữ Minh Quyên

 

6

Vận dụng giáo dục Stem vào dạy học chủ đề Thực vật và động vật ở trường tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

(Application of stem education to teaching the teaching of plants and animals subjects in elementary school to the 2018general education curriculum)

Đinh Quang Báo

Trần Thị Mai Lan

Lưu Thuỳ Dương

 

7

Chiến lược kỹ năng nghe tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Hùng Vương

(English listening strategies used by first year students at hung vuong university)

Ngô Thị Thanh Huyền

8

Đánh giá sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng dược liệu của 22 mẫu giống hương nhu trắng (Ocimum gratissimum L.)

(Evaluation of the growth, development, medicinal yield and quality of the 22 varieties Ocimum gratissimum L.)

Hoàng Thị Sáu

Lê Hùng Tiến

Nguyễn Trọng Chung

Phạm Văn Năm

 

9

Thành phần hóa học của tinh dầu cây Kinh giới (Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.) trồng tại tỉnh Phú Thọ

(Chemical composition of the essential oils of Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. grown in phu tho province)

 

Nguyễn Đức Duy

Nguyễn Thị Kim Thúy

Mai Thị Như Trang

Ninh Khắc Bẩy

Quách Thị Thanh Vân

Quản Cẩm Thúy

Bùi Thị Phương Thảo

10

Ảnh hưởng của thời vụ và mật độ đến sinh trưởng, năng suất của cây đậu tằm tại Phú Thọ

(Effects of planting date and planting density on growth and yield of faba bean in phu tho)

Hoàng Mai Thảo

Luyện Thị Thùy Nga

Nguyễn Thị Cẩm Mỹ

Trần Thành Vinh

11

Đặc điểm thơ tống biệt chí đình Nguyễn Văn Lý

(Characteristics of the farewell poetry of chi dinh Nguyen Van Ly)

Hán Thị Thu Hiền

Dương Thị Bích Liên

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN