01:41, Thứ Năm, 23/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Thông báo danh sách các môn học dự kiến được mở trong học kỳ 2 năm học 2015 – 2016

Thứ sáu, 04/12/2015, 07:40

          Nhà trường thông báo danh sách các môn học dự kiến được mở trong học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 cho sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính qui:
           -  Danh sách học phần dự kiến mở.
           - Mẫu biểu phục vụ đăng ký kế hoạch học tập (dùng cho CVHT).
               -  Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016
           -  Kế hoạch giảng dạy các lớp đại học, cao đẳng chính qui năm học 2015-2016.
           -  Kế hoạch giảng dạy Quốc phòng - An ninh.
           
-  Thời khóa biểu dự kiến.


          Xem thêm: Thông báo đào tạo chương  trình 2 và đăng ký  môn học học kỳ II  năm học 2015 - 2016.
                                       
Download mẫu biểu.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN