Khóa huấn luyện tự vệ năm 2018 tại Trường Đại học Hùng Vương thành công tốt đẹp | Trường Đại học Hùng Vương