04:43, Thứ Bảy, 20/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Các khoa tổ chức Hội thảo “Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực người học”

Thứ hai, 07/09/2015, 10:17

Thực hiện kế hoạch số 55/KH-ĐHHV ngày 4/5/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương, trong tuần qua, các khoa trong trường đã lần lượt tổ chức Hội thảo “Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực người học”. Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Cao Văn – Hiệu trưởng nhà trường, TS. Đỗ Tùng – Phó Hiệu trưởng, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc và các giảng viên của các khoa.

Trên cơ sở kết luận của Hội thảo cấp trường “Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực người học”ngày 21/4/2015 và thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo trường, các hội thảo cấp khoa đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ một số vấn đề sau: (1) Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra ngành đào tạo với các hình thức kiểm tra, đánh giá hiện nay; Đối chiếu chuẩn đầu ra đã ban hành của nhà trường và những năng lực người học cần có đối với mỗi ngành đào tạo; (2) Những khó khăn trong kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực người học hiện nay của bộ môn; (3) Các hình thức cải tiến phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực người học phù hợp với đặc thù từng ngành; (4) Những kiến nghị, đề xuất đổi mới kiểm tra, đánh giá người học.

Trong thời gian tới, các khoa còn lại sẽ tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện việc đổi mới kiểm tra, đánh giá ở cấp khoa và nghiên cứu tổ chức Hội thảo “Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực người học” cấp trường lần thứ hai. Những hội thảo trên được tổ chức cũng chính là hoạt động thiết thực, cụ thể của Trường Đại học Hùng Vương trong việc thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Trung ương VIII về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo đề ra là “Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục đào tạo...”.

Dưới đây là một vài hình ảnh hội thảo cấp khoa:

PGS.TS. Cao Văn – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội thảo của Khoa Kinh tế và QTKD

TS. Đỗ Tùng – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội thảo của Khoa Toán Công nghệ

Hội thảo của Khoa Ngoại ngữ

Hội thảo của Khoa Lí luận chính trị và Tâm lý giáo dục

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN