03:59, Thứ Bảy, 20/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Kế hoạch tổ chức nghiệm thu báo cáo tự đánh giá chương trình ĐHSP Toán, Ngữ văn, Tiếng anh

Chủ nhật, 21/12/2014, 09:55

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGHIỆM THU BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

CHƯƠNG TRÌNH ĐHSP TOÁN, NGỮ VĂN, TIẾNG ANH

 1. Thời gian nghiệm thu

- Thời gian: 13h30, thứ 4 ngày 24 tháng 12 năm 2014

- Địa điểm: Phòng họp tầng 5 nhà điều hành - cơ sở Việt Trì

2. Thành phần tham dự

- Theo Quyết định nghiệm thu;

- Phòng Thanh tra, Khảo thí & ĐBCL;

- Đại biểu khoa Ngoại ngữ, Toán - Công nghệ; Khoa học XH&NV.

3. Trình tự nghiệm thu

STT

Thời gian

Nội dung

Người điều hành

1

13h30 - 13h35

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

ThS Đinh Quang Kiều

2

13h35 - 13h40

Phát biểu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trường

PGS.TS Cao Văn

3

13h45-14h00

Báo cáo tổng hợp, nhận xét kết quả triển khai báo cáo tự đánh giá chương trình

 

ThS Nguyễn Ánh Hoàng

 

 

STT

Thời gian

Nội dung

Người điều hành

4

14h00-16h15

Đại diện các ngành báo cáo kết quả viết báo cáo tự đánh giá

Lãnh đạo trường

 

14h00-14h45

1. TS Nguyễn Tiến Mạnh - Báo cáo ngành ĐHSP Toán

2. Các UV phản biện đọc nhận xét

14h45-15h30

1.ThS Nguyễn Văn Ba - Báo cáo ngành ĐHSP Ngữ văn

2. Các UV phản biện đọc nhận xét

15h30-16h15

1.ThS Phạm Thị Kim Cúc - Báo cáo ngành ĐHSP Tiếng Anh

2. Các UV phản biện đọc nhận xét

5

16h15 - 16h30

Kết luận chung về kết quả xây dựng chuẩn đầu ra các ngành ĐH, CĐ

Lãnh đạo trường

 4. Công tác chuẩn bị tổ chức

- Phòng TTr,KT&ĐBCL: chuẩn bị tài liệu, máy chiếu.

- Phòng Hành chính tổng hợp: chuẩn bị nước uống.

- Phòng Quản trị đời sống: dự phòng máy phát điện, chạy máy phát điện trong trường hợp mất điện.

 

 Download Quyết định và kế hoạch tại đây./

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN