04:52, Thứ Bảy, 20/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Đại học Hùng Vương nghiệm thu công khai chuẩn đầu ra 8 ngành đại học đào tạo giáo viên THPT

Thứ ba, 20/11/2012, 08:49

Vừa qua, vào ngày 15 tháng 11 năm 2012, Trường Đại học Hùng Vương tiến hành nghiệm thu công khai chuẩn đầu ra 8 ngành đại học đào tạo giáo viên THPT. Chuẩn đầu ra của trường được xây dựng dựa trên nội dung công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; công văn số 3356/BGDĐT-GDĐH ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ GD&ĐT về việc tham khảo chuẩn đầu ra trình độ đại học khối ngành sư phạm đào tạo GV THPT; Quyết định số 450 ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương về việc triển khai công khai chuẩn đầu ra các ngành đào tạo GV THPT trình độ đại học.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị nghiệm thu có PGS.TS Cao Văn - Hiệu trưởng nhà trưởng - Trưởng ban chỉ đạo, PGS.TS Phùng Quốc Việt - Phó hiệu trưởng - Phó trưởng ban chỉ đạo, ThS Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch Hội đồng trường và lãnh đạo các đơn vị, các tiểu ban xây dựng chuẩn đầu ra.

Sau 1 tháng triển khai xây dựng chuẩn đầu ra theo khung chuẩn đầu ra 8 tiêu chuẩn, 38 tiêu chí của Bộ GD&ĐT ban hành dành cho các ngành đại học đào tạo GV THPT, đến nay cả 8 ngành thuộc diện phải xây dựng chuẩn đầu ra theo khung chuẩn đã đạt được các kết quả:

        1. Hoàn thành xây dựng chuẩn đầu ra theo khung chuẩn của Bộ GD&ĐT, đã nghiệm thu cấp khoa và có biên bản kèm theo.

         2. Cơ bản bám sát và cụ thể hóa được các tiêu chuẩn, tiêu chí đối với các ngành đào tạo của Trường.

PGS.TS Cao Văn phát biểu chỉ đạo hội nghị

PGS.TS Phùng Quốc Việt phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã nghiệm thu và có một số ý kiến chung:

- Một số lỗi văn bản cần chỉnh sửa.

- Một số ngành đưa vào yêu cầu về kiến thức không sát với thực tế (tiêu chí 2. Năng lực tự bồi dưỡng/Tiêu chuẩn 8. Năng lực phát triển nghề nghiệp. Các ngành Văn, Địa, Sinh học yêu cầu về kỹ năng sinh viên biết sử dụng tiếng Anh, Trung, Nga để tham khảo tài liệu học tập…). Do vậy, cần chú ý những nội dung công khai phải sát với năng lực thực hiện của cơ sở đào tạo để đảm bảo tính khả thi.

- Tên gọi một số tiêu chí chưa sát với khung chuẩn đầu ra của Bộ GD&ĐT. Ví dụ: tiêu chí 2, tiêu chuẩn 4 theo khung chuẩn Bộ GD&ĐT là Kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông, hầu hết các ngành đều ghi là Kiến thức cơ bản và chuyên sâu.

- Tiêu chí 1, tiêu chuẩn 4 nhiều ngành chưa đề cập đến các khoa học liên môn, bổ trợ nền tảng của ngành đó.

- Cần phải nêu bật được những kiến thức, kỹ năng bộ môn trong các tiêu chí, tiêu chuẩn.

- Một số động từ mô tả chuẩn đầu ra vẫn còn mang tính trừu tượng, khó đo lường (ví dụ: thấy được nguồn gốc...).

Kết thúc hội nghị nghiệm thu, PGS.TS Cao Văn - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng chuẩn đầu ra đã kết luận một số nội dung chính:

- Cần phải nêu bật được những kiến thức, kỹ năng đặc thù bộ môn trong các tiêu chí, tiêu chuẩn.

- Việc xây dựng và công khai chuẩn đầu ra phải gắn liền với hành động trong suốt quá trình đào tạo. Trong quá trình giảng dạy, kiểm tra đánh giá kết quả người học phải bám sát các nội dung công khai chuẩn đầu ra để đảm bảo tính thực thi công khai chất lượng chuẩn đầu ra.

- Các tiêu chuẩn, tiêu chí trong nội dung công khai của các ngành phải sát với các tiêu chuẩn, tiêu chí theo khung chuẩn đầu ra của Bộ GD&ĐT. Nếu đưa thêm tiêu chí, tiêu chuẩn phải đảm bảo tính thuyết phục, khả năng thực tế có thể thực hiện được của ngành đào tạo.

- Sau khi chuẩn đầu ra được nghiệm thu, hoàn chỉnh, các Bộ môn phải phổ biến lại kết quả và cam kết thực hiện chuẩn đầu ra này đến tất cả cán bộ, giảng viên.

- Các ngành hoàn thiện chuẩn đầu ra theo góp ý của Hội đồng, nộp về phòng TTr,KT&ĐBCL đúng hạn để kịp báo cáo Bộ GD&ĐT.

Một số hình ảnh hội nghị nghiệm thu:

ThS Nguyễn Ánh Hoàng báo cáo chung kết quả xây dựng chuẩn đầu ra

ThS Nguyễn Văn Nghĩa báo cáo chuẩn đầu ra ngành Toán

ThS Hoàng Công Kiên nhận xét kết quả xây dựng ngành Toán, Lý

ThS Nguyễn Văn Hưng nhận xét kết quả xây dựng ngành Tiếng Anh

ThS Đỗ Tùng trao đổi một số nội dung liên quan đến xây dựng chuẩn đầu ra của các ngành

TS Phạm Tuấn Anh nhận xét kết quả xây dựng ngành Văn, Địa

ThS Nguyễn Tân Sơn trao đổi một số nội dung liên quan đến xây dựng chuẩn đầu ra của các ngành

ThS Nguyễn Khắc Phúc báo cáo chuẩn đầu ra ngành Văn

                                                                                                                                 Nguyễn Hoàng

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN