14:46, Thứ Ba, 23/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Triển khai kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục phổ thông năm 2009 và những năm tiếp theo

Chủ nhật, 31/05/2009, 00:19

                                   Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Luật Giáo dục, Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tháng 4 năm 2009, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đã tổ chức tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông cho các sở giáo dục và đào tạo.

Để tiếp tục triển khai công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo thực hiện các công việc sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN