17:06, Thứ Tư, 19/06/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Công tác phát triển Kĩ năng cho sinh viên năm học 2023 – 2024 đạt nhiều kết quả tích cực

Thứ sáu, 24/05/2024, 17:59

Chiều ngày 24/5/2024, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác phát triển Kĩ năng sinh viên năm học 2023 - 2024.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Hoàng Công Kiên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; TS. Đỗ Khắc Thanh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các đơn vị và các CB, GV, SV Nhà trường tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị

TS. Hoàng Công Kiên Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đánh giá kết quả công tác phát triển kĩ năng sinh viên năm học 2023 - 2024 được tổ chức với mục đích tổng kết, đánh giá kết quả công tác triển khai, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch rèn luyện, phát triển kĩ năng cho sinh viên tại các Khoa chuyên môn năm học 2023-2024. Trên cơ sở thực tiễn triển khai, các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những mô hình, cách làm khoa học, hiệu quả nhằm tiếp tục cải tiến nâng cao hiệu quả công tác phát triển kĩ năng sinh viên trong năm học tiếp theo.

TS. Hà Ngọc Phú, Phó trưởng Phòng Đào tạo báo cáo Tổng kết công tác rèn kỹ năng cho sinh viên

Nhằm tạo khâu đột phá thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/ĐU ngày 30/5/2018 của Đảng ủy trường về đổi mới quản lý nâng cao chất lượng đào tạo các hệ đào tạo đến năm 2020 và giai đoạn 2020 -2025; Nghị quyết 14-NQ/ĐU ngày 7/4/2020 về tăng cường hiệu quả trong công tác hỗ trợ việc làm cho sinh viên; Nghị quyết số 127-NQ/ĐU ngày 19/10/2022 về tăng cường chỉ đạo công tác phát triển kĩ năng cho sinh viên Trường Đại học Hùng Vương, giai đoạn 2022-2030. Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2023-2024, kế hoạch số 119/KH-ĐHHV ngày 18/8/2022, Nhà trường đã chỉ đạo các Khoa chuyên môn xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phát triển kĩ năng cho sinh viên trong đó tập trung nhóm kĩ năng mềm gồm kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thuyết trình và các kĩ năng cốt lõi của ngành đào tạo. Các đơn vị được giao nhiệm vụ đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện công tác rèn kĩ năng cho sinh viên đạt hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, các Khoa đã chỉ đạo các Bộ môn và Liên chi đoàn, hội SV xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động bồi dưỡng phát triển kĩ năng cho sinh viên năm học 2023-2024, gắn với công tác giảng dạy, các hoạt động chuyên môn, các hoạt động Đoàn Hội. Từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả định kì và có báo cáo kết quả cho từng tháng. Các Bộ môn phân công nhiệm vụ cho từng giảng viên phụ trách các hoạt động. Khoa chuyên môn xây dựng phương án phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn, khoa, phòng ban chức năng trong nhà trường thực hiện hoá các nhiệm vụ, mục tiêu theo kế hoạch đã xây dựng kĩ năng cho sinh viên. Kế hoạch triển khai các hoạt động rèn kĩ năng gắn với hoạt động của các câu lạc bộ sinh viên, các hoạt động đoàn, hội. Cuối mỗi học kì thực hiện kiểm tra theo nhóm sinh viên các kĩ năng, căn cứ kết quả, biểu dương khen thưởng cá nhân có kết quả rèn luyện kĩ năng xuất sắc, đề xuất giải pháp, phương án rèn luyện cho sinh viên chưa đạt.

Các ý kiến phát biểu, tham luận của Lãnh đạo trường, Lãnh đạo các đơn vị tại Hội nghị

Các ý kiến tham luận của sinh viên

Hội nghị đánh giá kết quả công tác phát triển kĩ năng sinh viên năm học 2023 - 2024 thành công tốt đẹp cùng với những kết quả đang ghi nhận trong năm học vừa qua, các đơn vị chuyên môn chủ động tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, sinh viên về công tác rèn luyện kĩ năng theo xu thế phát triển của xã hội. Khắc phục các hạn chế và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rèn kỹ năng một cách sáng tạo, khoa học cụ thể và cam kết đạt được kết quả cao trong những năm học tiếp theo. 

Tin bài: Mai Anh - Phòng CTCT&HSSV

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN