01:00, Thứ Năm, 23/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đất Tổ đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn hiện nay" năm 2024

Thứ hai, 13/05/2024, 17:12

Chiều nay, ngày 13/5/2024, Đảng uỷ Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đất Tổ đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn hiện nay" năm 2024.

Dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Trường Đại học Hùng Vương có đồng chí Hoàng Công Kiên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Đỗ Khắc Thanh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường; các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ và hơn 300 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tới dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung chuyên đề có đồng chí Mai Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phú Thọ.

Đồng chí Mai Xuân Dũng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phú Thọ báo cáo  tại Hội nghị chuyên đề

Đồng chí Đỗ Khắc Thanh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu quán triệt triển khai học tập các nội dung học tập chuyên đề

Với mục đích nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa chuyên đề năm 2024 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của đồng chí bí thư cấp ủy, của tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động Trường Đại học Hùng Vương. Chương trình học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 tập trung vào những nội dung cơ bản sau:

1) Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới; về con người và xây dựng con người mới.

2) Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đất Tổ đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong đoạn giai đoạn hiện nay.

Hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đất Tổ đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn hiện nay" thành công tốt đẹp. Thông qua việc học tập, quán triệt các nội dung chuyên đề năm 2024 nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh con người Phú Thọ góp phần tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin bài: Mai Anh - Phòng CTCT&HSSV

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN