16:51, Thứ Tư, 19/06/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Tọa đàm “Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”

Thứ tư, 29/05/2024, 16:23

Thực hiện Công văn Công văn số 2322/BGDĐT-GDĐH về việc Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW của Ban Bí thư; Hướng dẫn tại công văn 150/HD-BTGTW ngày 26/3/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; Theo chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Đại học Hùng Vương.

Ngày 29/5/2024, Khoa Chính trị và Tâm lý giáo dục Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Tọa đàm “Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Đỗ Khắc Thanh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Phan Thị Tình, Phó Hiệu trưởng cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể CB, GV Khoa Chính trị và Tâm lý giáo dục của Nhà trường.

TS. Đỗ Khắc Thanh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại chương trình

PGS.TS Phan Thị Tình, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại chương trình

Trong những năm qua công tác giáo dục lý luận chính trị của Trường ĐH Hùng Vương đạt được nhiều kết quả quan trọng như: cụ thể hóa nội dung, chương trình lý luận chính trị; đổi mới phương pháp và hình thức giảng dạy; công tác kiểm tra đánh giá kết quả giảng dạy; công tác sinh hoạt chuyên đề; công tác nâng cao bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho cán bộ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị. Vì vậy, chất lương giảng dạy lý luận chính trị không ngừng được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Thông qua những tri thức về lý luận chính trị, không chỉ trực tiếp trang bị thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học cho người học; giáo dục tư tưởng, đạo đức, phẩm chất cách mạng; củng cố niềm tin, lý tưởng, lập trường, ý thức hệ vào nền tảng tư tưởng của Đảng đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, vào chế độ và con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay mà còn hình thành ở người học giá trị nhân văn tích cực, khoa học, tính độc lập trong tư duy và sử dụng tri thức lý luận, tri thức kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Từ đó góp phần phát triển con người toàn diện, hình thành và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khỏe về thể chất mạnh về tinh thần, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn xây dựng đất nước phát triển vững bền.

Một số ý kiến tham luận tại Hội nghị

Lãnh đạo trường và Khoa Chính trị và Tâm lý giáo dục chụp ảnh lưu niệm

Thực hiện Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW của Ban Bí thư là cơ sở để chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và bài học kinh nghiệm trong công tác giáo dục lý luận chính trị, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị để lý luận chính trị thực sự đóng vai trò chỉ đạo, hướng dẫn thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta thành công, đưa nước ta phát triển phồn vinh, thịnh vượng như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như mong muốn của toàn Đảng, toàn dân.

Tin bài: Mai Anh - Phòng CTCT&HSSV

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN