18:54, Chủ Nhật, 01/10/2023     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Quyết định V/v phê duyệt dự toán chi tiết thu, chi, phân bổ các quỹ năm 2014

Thứ sáu, 31/01/2014, 10:10

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết thu, chi, phân bổ các quỹ năm 2014 cho Trường Đại học Hùng Vương.

Điều 2. Phòng KHTC có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, điều hành thu, chi ngân sách cho đúng Luật Ngân sách Nhà nước, Luật kế toán.

Điều 3. Trưởng phòng KHTC, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hùng Vương căn cứ Quyết định thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày ký.

 

Download Quyết định tại đây.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN