00:46, Thứ Năm, 23/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn năm học 2016- 2017

Thứ sáu, 09/09/2016, 07:24

Căn cứ Chỉ thị số 3031/ CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016- 2017 của ngành Giáo dục; căn cứ Đề án củng cố, đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 2016- 2020 định hướng đến 2030;
Trường Đại học Hùng Vương hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn năm học 2016 - 2017 như sau:
(Chi tiết xem tại đây)

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN