18:25, Thứ Tư, 19/06/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

V/v nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên và kế hoạch xét giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm học 2012 - 2013

Thứ năm, 14/03/2013, 10:29

Kính gửi: Lãnh đạo các khoa 

Căn cứ vào nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2013 và công văn số 6716/BGDĐT-KHCNMT của Bộ giáo dục và đào tạo ngày 7 tháng 10 năm 2011 về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên và kế hoạch xét tặng giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ” cấp trường như sau:

1. Các khoa tổ chức đánh giá và hoàn thành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2012 - 2013 trong tháng 4 năm 2013 .

2. Đề xuất 01 hoặc 02 công trình xuất sắc nhất của sinh viên để tham gia xét giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Viêt Nam” cấp trường.

3. Hồ sơ gửi về  phòng  QLKH&QHQT (đ/c Thư) trước ngày 30/4/2013, bao gồm:

+ Bảng tổng hợp kết quả nghiệm thu cấp khoa.

+ Đối với các công trình tham gia xét giải thưởng: 10 bản in toàn văn báo cáo, bản điện tử toàn văn báo cáo, bản điện tử bài báo khoa học.

+ Đối với các công trình còn lại: 01 bản in toàn văn báo cáo, bản điện tử toàn văn báo cáo, bản điện tử bài tóm tắt (khoảng 300 từ).

Bản điện tử có thể gửi theo địa chỉ hòm thư: phongqlkh@hvu.edu.vn

4. Kế hoạch xét giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ” cấp trường dự kiến tổ chức trong tháng 5 năm 2013.

Nhà trường đề nghị các khoa triển khai thực hiện các nội dung trên./.

 Download công văn và các văn bản hướng dẫn tại đây 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN