08:07, Thứ Sáu, 29/09/2023     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Công văn V/v Cung cấp lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên và biểu mẫu học kỳ I năm học 2013-2014

Thứ tư, 07/08/2013, 20:09

 Kính gửi: Trưởng các đơn vị trực thuộc

Lý lịch khoa học là một nguồn thông tin quan trọng của cán bộ khoa học trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu. Để công tác quản lý khoa học được quản lý một cách thuận lợi và hiệu quả, Nhà trường đề nghị các cán bộ, giảng viên có trình độ từ đại học trở lên cập nhật và cung cấp lý lịch khoa học cá nhân nhằm thống nhất quản lý. Mỗi cán bộ, giảng viên chuẩn bị 01 bản cứng và 01 bản điện tử theo mẫu đính kèm công văn này hoặc download trên mạng nội bộ của trường (https://www.hvu.edu.vn/). Bản điện tử được đặt tên file theo mẫu ho va ten_don vi.doc (Ví dụ: Nguyen van a_khoa nong lam ngu.doc).

Các đơn vị tập hợp lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên và gửi kèm theo danh sách tổng hợp về phòng QLKH&QHQT trước ngày 15/09/2013. Bản điện tử có thể gửi qua email: phongqlkh@hvu.edu.vn

 Đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện đúng thời gian trên.

 

Download Công văn cung cấp lý lịch khoa học và biểu mẫu tại đây. 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN