14:21, Thứ Ba, 23/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Thông báo về việc tổ chức thẩm định đề cương và nghiệm thu đề tài NCKH

Thứ sáu, 23/08/2013, 14:35

Kính gửi: Trưởng các đơn vị trực thuộc

Thực hiện các kế hoạch công tác nghiên cứu khoa (NCKH) học năm 2013 và năm 2014, Nhà trường đề nghị các đơn vị triển khai thẩm định đề cương NCKH của sinh viên năm học 2013 - 2014, thẩm định đề cương NCKH của giảng viên năm 2014 và nghiệm thu đề tài NCKH giảng viên năm 2013 theo tiến độ như sau:  

1. Thẩm định đề cương NCKH sinh viên năm học 2012 - 2013 cấp khoa và nộp hồ sơ đề nghị nhà trường xét duyệt trước ngày 30 tháng 9 năm 2013.

2. Thẩm định đề cương NCKH giảng viên năm 2014 cấp khoa, bộ môn trực thuộc và nộp hồ sơ đề nghị nhà trường xét duyệt trước ngày 31 tháng 10 năm 2013.

3. Nghiệm thu đề tài NCKH giảng viên năm 2013 cấp khoa và nộp hồ sơ đề nghị nghiệm thu đề tài cấp trường trước 15 tháng 12 năm 2013.

4. Hồ sơ đề nghị xét duyệt đề cương cấp trường của giảng viên và sinh viên bao gồm:

- 01 bảng tổng hợp kết quả thẩm định các đề cương,

- 01 biên bản họp hội đồng thẩm định/đề tài,

- 07 bản thuyết minh/đề tài của giảng viên, 01 bản thuyết minh/đề tài của sinh viên.

5. Hồ sơ đề nghị nghiệm thu đề tài NCKH giảng viên cấp trường bao gồm:

- 01 bảng tổng hợp kết quả nghiệm thu các đề tài,

- 01 biên bản họp hội đồng nghiệm thu/đề tài,

- Phiếu nhận xét của các ủy viên phản biện/đề tài,

- Mỗi đề tài nộp 07 báo cáo tổng hợp.

6. Các đơn vị tập hợp và gửi các hồ sơ trên về phòng QLKH&QHQT theo các thời hạn trên.  Bản điện tử có thể gửi tới email: phongqlkh@hvu.edu.vn.

7. Các đơn vị sử dụng thống nhất các văn bản thực hiện thẩm định đề cương và nghiệm thu đề tài theo mẫu năm học 2013 - 2014 (được đăng tải trên website nhà trường).

Download thông báo và file Mẫu, biểu tại đây.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN