00:43, Thứ Năm, 23/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên năm học 2016 - 2017

Thứ năm, 29/09/2016, 15:23

I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU

Hội nghị "Đối thoại sinh viên" là Hội nghị thường niên của mỗi năm học, đây là diễn đàn đại diện sinh viên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc về những vấn đề có liên quan đến sinh viên.

Thông qua Hội nghị, nhà trường nắm bắt tư tưởng sinh viên, những vướng mắc, khó khăn và những đề xuất của sinh viên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt, từ đó có biện pháp thích hợp để giải quyết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, đồng thời báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học cho Nhà trường.

Hội nghị phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, đạt hiệu quả.

II. NỘI DUNG

Lãnh đạo trường, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sẽ trả lời và giải đáp các ý kiến đề xuất của sinh viên tập trung vào những nội dung sau:

- Những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, dạy và học của trường;

- Những vấn đề về cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học: thư viện, phòng thí nghiệm, phòng học, các trang thiết bị phục vụ cho việc học,…

- Những vấn đề liên quan đến đời sống SV: KTX, nhà ăn, nhà gửi xe, văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, …

- Những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách của người học như: Học bổng, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí, vay vốn tín dụng; học phí, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế, …

- Những vấn đề khác mà Sinh viên quan tâm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp khoa.

1.1. Thời gian: Từ ngày 01.10.2016 đến 16.10.2016  các Khoa tổ chức đối thoại với SV cấp khoa.

1.2. Địa điểm: các Khoa chủ động bố trí (có thể đăng ký phòng Hành chính sử dụng các hội trường, giảng đường của Nhà trường).

1.3. Thành phần: Lãnh đạo Khoa, GVCN, trợ lý HSSV, các sinh viên.

          - GVCN đối thoại với sinh viên của lớp, tập hợp các ý kiến gửi lên khoa (qua cán bộ phụ trách HSSV của khoa).

          -  Khoa tổ chức đối thoại với sinh viên (các khoa ít SV  tổ chức toàn bộ SV trong khoa; các khoa nhiều SV thì cử đại diện Ban cán sự lớp và đại diện SV của lớp dự).

- Tổ chức đối thoại sinh viên cấp khoa là quan trọng nhất (Phòng CTCT&HSSV cử người đến dự). Lãnh đạo khoa trả lời những ý kiến của sinh viên; trong trường hợp các ý kiến chưa giải quyết được ở cấp khoa thì tập hợp các ý kiến gửi lên trường.

2. Cấp trường.

2.1. Thời gian: Dự kiến cuối tháng 10.2016 (sẽ thông báo trên lịch tuần).

2.2. Địa điểm:

- Tại CS Việt Trì: Hội trường Trung tâm nhà hành chính Hiệu bộ;

- Tại CS TX Phú Thọ: Hội trường Kiêm giảng đường.

2.3. Thành phần:

- BGH nhà trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Bí thư Đoàn thanh niên, chủ tịch Hội sinh viên, GVCN- Cố vấn học tập lớp.

- Sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (mỗi lớp cử 03 sinh viên: 02 SV là Ban cán sự lớp, 01 SV là thành viên của lớp).

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Phòng CTCT & HSSV:

- Xây dựng kế hoạch, tham mưu với Lãnh đạo trường thành lập Ban tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổng hợp, phân loại ý kiến chuyển đến các đơn vị liên quan.

- Khánh tiết, chuẩn bị nội dung Hội nghị, sau Hội nghị báo cáo kết quả đối thoại.

2. Lãnh đạo các phòng chức năng có trách nhiệm trả lời những nội dung có liên quan;

3. Phòng Đào tạo chuẩn bị thiết bị, tăng âm, loa đài, micro;

4. Phòng Quản trị Đời sống chuẩn bị ánh sáng (nếu mất điện);

5. Phòng Hành chính Tổng hợp chuẩn bị Hội trường, lễ tân.

6. Lãnh đạo Khoa chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai đối thoại cấp khoa, các ý kiến, kiến nghị đề xuất Khoa chưa trả lời, gửi lên Hội nghị đối thoại sinh viên cấp trường (thông qua phòng CTCT&HSSV trước ngày 18.10.2016 bản in và bản mềm).

Người nhận: Đ/C Nguyễn Đức Thuận: Phó trưởng phòng CTCT&HSSV.

Địa chỉ mail: thuan72dhhv@gmail.com ; ĐT: 0941.440.328

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại sinh viên năm học 2016 - 2017. Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức, triển khai đúng kế hoạch.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN