02:17, Thứ Năm, 25/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Kế hoạch hội nghị công tác chủ nhiệm - cố vấn học tập năm học 2016 - 2017

Thứ năm, 04/08/2016, 10:21

Căn cứ vào kế hoạch thời gian và nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương. Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị “công tác chủ nhiệm-cố vấn học tập” như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Tổng kết, đánh giá công tác chủ nhiệm-cố vấn học tập trong những năm qua, nêu ra những thuận lợi, khó khăn của công tác chủ nhiệm- cố vấn học tập, trong công tác quản lý sinh viên những giải pháp khắc phục trong thời gian tới;

Định hướng đổi mới nội dung, phương pháp, tăng cường năng lực quản lý cho cán bộ giảng viên làm công tác chủ nhiệm lớp – cố vấn học tập;

Tạo điều kiện cho giáo viên chủ nhiệm- cố vấn học tập chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp - công tác cố vấn học tập.

Hội nghị phải được chuẩn bị chu đáo, đạt hiệu quả, tạo không khí sôi nổi chuẩn bị cho năm học mới.

II. NỘI DUNG

1. Báo cáo công tác cố vấn học tập - công tác chủ nhiệm

  - Phòng Đào tạo: báo cáo đánh giá công tác cố vấn học tập: chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, giải pháp.

  - Phòng CTCT&HSSV: báo cáo đánh giá công tác chủ nhiệm: chỉ ra ưu điểm, tồn tại, giải pháp.

2. Nội dung tham luận theo chủ đề:

       - Công tác cố vấn học tập: HD SV đăng ký môn học, đăng ký khối lượng tín chỉ, đăng ký học theo tiến độ chậm, tiến độ nhanh, tư vấn giúp đỡ SV trong quá trình học tập

       - Công tác chủ nhiệm lớp: Tổ chức, quản lý lớp chủ nhiệm đạt hiệu quả, quản lý SV nội ngoại trú,...

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian: 8h00’ ngày 12/8/2016 (thứ 6);

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm nhà Hành chính Hiệu bộ cơ sở Việt Trì;

3. Thành phần: Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị, đoàn thể: TCCB, TTr PC, TT ĐBCL, KH-TC, HCTH, Ban QLKTX, Bí thư đoàn TN, Chủ tịch HSV; phòng Đào tạo, phòng CTCT&HSSV; Lãnh đạo các Khoa, GVCN-CVHT, Trợ lý CT HSSV (các khoa lập danh sách tham dự về phòng CTCT&HSSV, đ/c Lan nhận, trước ngày 8/8/2016).

Mỗi khoa cử 01 GVCN tham luận về nội dung được phân công (mỗi tham luận tối đa 15 phút) và 01 LĐ Khoa tham luận về việc quản lý HSSV của Khoa.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Khoa tham luận: Dự kiến các khoa viết tham luận theo chủ đề:

1.1 Khoa Toán – Tin: Nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của sinh viên; hướng dẫn sinh viên thực hiện quyền và nghĩa vụ của sinh viên; trực tiếp giải quyết, hoặc kịp thời phản ánh với LĐ Khoa hoặc phòng CTCT&HSSV giải quyết những vấn đề liên quan đến sinh viên trong lớp.

1.2 Khoa Kinh tế và QTKD: Hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với điều kiện của cá nhân và mục tiêu, yêu cầu của môn học.

1.3 Khoa Kỹ thuật Công nghệ: Hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học và theo dõi việc học tập các học phần của sinh viên.

1.4 Khoa Tự nhiên: Công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú, công tác liên lạc cựu sinh viên.

1.5 Khoa GD Tiểu học và Mầm non: Công tác phối hợp giữa GVCN với giáo viên bộ môn, khoa, phòng, các đoàn thể trong nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác quản lý, giáo dục sinh viên.

1.6 Khoa Ngoại ngữ: Hỗ trợ sinh viên tìm hiểu chương trình đào tạo, nắm rõ các quy định đào tạo theo tín chỉ đặc biệt là quy trình đăng ký môn học và lập kế hoạch học tập cá nhân cho từng học kỳ và toàn khóa học.

1.7 Khoa Thể dục Thể thao: Hướng dẫn sinh viên tiếp cận các nguồn học liệu. Phối hợp có hiệu quả với giáo viên học phần để nắm bắt kịp thời tình hình học tập của sinh viên.

1.8 Khoa Nghệ thuật: Chỉ đạo Ban cán sự lớp điều hành các buổi sinh hoạt lớp, phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên trong các hoạt động của lớp.

1.9 Khoa Nông Lâm Ngư: Hướng dẫn và giúp đỡ sinh viên tìm hiểu và thực hiện các nội quy, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của nhà trường, tìm hiểu chương trình đào tạo của ngành mà sinh viên đang học, tham gia các hoạt động ngoại khoá, giải quyết những vướng mắc trong học tập và cuộc sống.

1.10 Khoa Xã hội và Nhân văn:

       - Phối hợp với giảng viên lớp học phần và các bộ phận chức năng liên quan để nắm bắt và đánh giá chính xác kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên.

        - Thiết lập mối quan hệ thân thiện, hiểu biết lẫn nhau giữa các sinh viên và giữa sinh viên với giảng viên, cán bộ trong nhà trường.

2. Các phòng:

 2.1 Phòng Đào tạo: chuẩn bị mic, loa đài, máy chiếu (nếu cần).

 2.2 Phòng CTCT&HSSV: Đấu mối với các đơn vị tổ chức buổi Hội nghị, phối hợp các Khoa lựa chọn những GV có kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm-cố vấn học tập; trực tiếp điều hành Hội nghị; khánh tiết; dự trù kinh phí Hội nghị.

  2.3 Phòng KH-TC: chuẩn bị kinh phí phục vụ Hội nghị.

  2.4 Phòng HC-TH: chuẩn bị Hội trường, cơ sở vật chất, lễ tân phục vụ Hội nghị.

  2.5 Phòng QTĐS: chuẩn bị phương án mất điện.

  2.6 Đoàn Thanh niên: chuẩn bị 3 tiết mục văn nghệ (đ/c Hòa).

Nhận được kế hoạch này Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương yêu cầu trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch.

DOWNLOAD NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN