04:26, Thứ Bảy, 20/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Quy định chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thứ hai, 31/05/2010, 10:08

Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Ban hành kèm theo quyết định số: 76 /2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo (Toàn văn  download tệp đính kèm)


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN