04:36, Thứ Bảy, 20/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Các văn bản về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục

Thứ hai, 22/12/2014, 10:49

1. Quyết định V/v quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tinh học đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Hùng Vương

2. Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

3. Văn bản về việc hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

4. Văn bản về việc hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

5. Kỹ thuật thu thập thông tin minh chứng

6. Kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá

7. Định nghĩa chất lượng giáo dục

8. Tổng quan khái niệm chất lượng giáo dục đại học

9. Tổng quan hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học và TCCN trên thế giới và trong nước 

10. Kinh nghiệm triển khai tự đánh giá

11. Thông tư hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục MN, phổ thông và thường xuyên

12. Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên THPT trình độ đại học

13. Quy đinh về Luật giáo dục Đại học

14. Quy trình thực hiện công tác tự đánh giá chương trình đào tạo giáo viên THPT trình độ Đại học 

15. Thông tư 37 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

16. Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

17. Quy định đối sánh chất lượng giáo dục của Trường Đại học Hùng Vương

18. Quy định thời hạn bảo quản tài liệu về chuyên môn nghiệp vụ

19. Quy định về công tác kiểm tra đánh giá

20. Quy định tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình bằng hình thức thi trực tuyến

21. Quy định chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học tại Trường Đại học Hùng Vương

22. Quy định đảm bảo chất lượng giáo dục

23. Quy định lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động của trường

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN