Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho cán bộ, giảng viên và công nhân viên Trường Đại học Hùng Vương | Trường Đại học Hùng Vương