Thứ Bảy, 28/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Gửi vào: 09:58 03/07/2011

          Ngày 27 và 28 tháng 6 năm 2011, tại Hội trường Nhà A1 Trường Đại học Hùng Vương (cơ sở 2 - Thị xã Phú Thọ) đã diễn ra Chương trình trực tuyến Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”.

          Tổ chức Hội nghị học tập trực tuyến là hình thức mới nhằm tranh thủ trí tuệ và phát huy hiệu quả của Báo cáo viên Trung ương, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung và luận điểm cơ bản trong các văn kiện Đại hội, qua đó nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng tiến công, tích cực thực hiện Nghị quyết một cách sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác và đời sống. Đồng thời, việc tổ chức Hội nghị cũng tạo ra phong trào thi đua trong nhà trường, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong toàn trường hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao cho.

          Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy Phú Thọ về “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”, Đảng bộ Trường Đại học Hùng Vương đã ra đưa ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp với những nội dung sau:

          1. Tăng cường đổi mới công tác giáo dục tư tưởng, chính trị và nhận thức đối với cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên nhà trường;

          2. Đổi mới công tác đào tạo;

          3. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

          4. Xây dựng đội ngũ phát triển cả về số lượng và chất lượng;

          5. Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao đời sống cán bộ giảng viên, viên chức;

          6. Giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm an toàn xã hội;

          7. Tích cực xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh.

          Hội nghị đã diễn ra một cách nghiêm túc, hiệu quả. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Chương trình hành động của Đảng ủy, các chi bộ, đoàn thể và các đơn vị trong trường đã và đang xây dựng, hoàn thiện chương trình hành động của đơn vị mình nhằm cụ thể hóa nghị quyết đại hội các cấp một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

Một số hình ảnh tiêu biểu


Ths. Nguyễn Văn Hưng – Thường trực Đảng ủy,
Chủ tịch Hội đồng trường đọc khai mạc Hội nghị


Các đảng viên tham gia chương trình học tập Nghị quyết đầy đủ và nghiêm túc


Toàn cảnh Hội nghị

Phòng CTCT&HSSV