04:34, Thứ Bảy, 20/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Chuẩn đầu ra các ngành đại học

Thứ sáu, 15/01/2016, 09:40

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NĂM 2020

1.

Đại học sư phạm Toán

12.

Đại học CNTT

2.

Đại học Du lịch

13.

Đại học Chăn nuôi

3.

Đại học sư phạm Tiếng Anh  

14.

Đại học Kế Toán

4

Đại học Công tác xã hội

15.

Đại học Khoa học cây trồng   

5.

Đại học GD Mầm non 

16.

Đại học Giaó dục thể chất

6

 Đại học Sư phạm Ngữ văn

17.

Đại học NN Trung Quốc   

7.

Đại học GD Tiểu học 

18.

Đại học NN Tiếng Anh          

8.

Đại học Sư phạm Âm Nhạc 

19.

Đại học Tài chính ngân hàng   

9.

Đại học Sư phạm mỹ thuật 

20.

Đại học Quản trị Kinh doanh           

10.

Đại học Thú y

21.

Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

11

Đại học Công nghệ kỹ thuật điện tử

 

 

 

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NĂM 2017

 

1.

Đại học sư phạm Toán

16.

Đại học CNTT

2.

Đại học HDV Du lịch

17.

Đại học Chăn nuôi

3.

Đại học sư phạm Tiếng Anh  

18.

Đại học Kế Toán

4

Đại học Công tác xã hội

19.

Đại học Khoa học cây trồng   

5.

Đại học GD Mầm non 

20.

Đại học Giaó dục thể chất

6

Đại học Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

21.

Đại học NN Trung Quốc   

7.

Đại học GD Tiểu học 

22.

Đại học NN Tiếng Anh          

8.

Đại học Sư phạm Âm Nhạc 

23.

Đại học Tài chính ngân hàng   

9.

Đại học Sư phạm mỹ thuật 

24.

Đại học Quản trị Kinh doanh           

10.

Đại học Thú y

25.

Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

11

Đại học Công nghệ kỹ thuật điện tử

26. 

Đại học SP Hóa học

12.

Đại học Việt Nam học

27.

Đại học SP Địa lí

13.

Đại học SP Vật lý

28.

Đại học Kinh tế Nông nghiệp

14.

Đại học SP Sinh học

29.

Đại học Kinh tế

15.

Đại học SP Lịch sử

   

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN