15:19, Thứ Ba, 23/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Kế hoạch chất lượng

Thong bao lich thi hoc ky 3 nam hoc 2017 - 2018

Thông báo lịch thi học kỳ 3 năm học 2017 - 2018

Trung tâm ĐBCL thông báo lịch thi học kỳ 3 năm học 2017 - 2018 như sau:

 


Lich thi

Lịch thi

Lịch thi học kỳ 2, năm học 2017-2018

Lịch thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học đợt 2 năm học 2018


Ke hoach To chuc kiem tra chuan dau ra Ngoai ngu, Tin hoc nam hoc 2017-2018 Dot 2

Kế hoạch Tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học năm học 2017-2018 Đợt 2

Căn cứ Kế hoạch số 132/KH-ĐHHV ngày 06/09/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương về việc tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học (đợt 2) năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:


Lich thi hoc ky II nam hoc 2017 - 2018

Lịch thi học kỳ II năm học 2017 - 2018

Trung tâm ĐBCL thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 như sau:


Ke hoach To chuc lay Y kien phan hoi cua sinh vien ve hoat dong giang day cua giang vien Hoc ky 1, nam hoc 2017-2018

Kế hoạch Tổ chức lấy Ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1, năm học 2017-2018

Trường đại học Hùng Vương triển khai kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 năm học 2017-2018 như sau:


Thong bao Ket qua kiem tra trinh do dau vao ngoai ngu nam hoc 2017-2018 Dot 3, thi ngay 19/01/2018

Thông báo Kết quả kiểm tra trình độ đầu vào ngoại ngữ năm học 2017-2018 Đợt 3, thi ngày 19/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-ĐHHV ngày 17/01/2017 của Trường Đại học Hùng Vương về việc kiểm tra trình độ đầu vào Ngoại ngữ năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo:

        


Quyet dinh ve viec ban hanh muc tieu chat luong cac khoa cua Truong Dai hoc Hung Vuong nam hoc 2017 - 2018

Quyết định về việc ban hành mục tiêu chất lượng các khoa của Trường Đại học Hùng Vương năm học 2017 - 2018

Ban hành kèm theo Quyết định này Mục tiêu chất lượng 12 khoa của trường Đại học Hùng Vương năm học 2017-2018.


Lich thi hoc ky 1 nam hoc 2017 - 2018 (Dot 2)

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (Đợt 2)

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (Đợt 2)


Lich thi hoc ky 1 nam hoc 2017 - 2018 (chinh thuc)

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (chính thức)

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (chính thức)


Ke hoach to chuc kiem tra chuan dau ra Ngoai ngu - Tin hoc nam hoc 2017 - 2018

Kế hoạch tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học năm học 2017 - 2018

Kế hoạch tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học năm học 2017 - 2018HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN