01:15, Thứ Năm, 25/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Kế hoạch chất lượng

Thong bao lich thi hoc ky 3 nam hoc 2018 - 2019

Thông báo lịch thi học kỳ 3 năm học 2018 - 2019

Trung tâm ĐBCL thông báo lịch thi học kỳ 3 năm học 2018 - 2019 như sau:

Lịch thi

 


Thong bao lich thi tieng Viet cho sinh vien Lao hoc ky 2 nam hoc 2018 - 2019

Thông báo lịch thi tiếng Việt cho sinh viên Lào học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Trung tâm ĐBCL thông báo lịch thi tiếng Việt cho sinh viên Lào  học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 như sau:

LỊCH THI


Thong bao lich thi mon Giao duc the chat hoc ky 2 nam hoc 2018 - 2019

Thông báo lịch thi môn Giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Trung tâm ĐBCL thông báo lịch thi môn Giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 như sau:

- Kỳ 2

- Kỳ 4


Thong bao lich thi hoc ky 2 nam hoc 2018 - 2019

Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Trung tâm ĐBCL thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 như sau:

1. Cơ sở Việt Trì

2. Cơ sở Phú Thọ

3. Lịch đã phân theo khoa


Lich thi hoc ky 2 (2018-2019) khoa Kinh te va Quan tri kinh doanh

Lịch thi học kỳ 2 (2018-2019) khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Trung tâm ĐBCL thông báo Lịch thi học kỳ 2 (2018-2019)  khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh như sau:

Lịch thi kỳ 2

 


Lich thi hoc ky 2 (2018-2019) he dao tao cao hoc

Lịch thi học kỳ 2 (2018-2019) hệ đào tạo cao học

Trung tâm ĐBCL thông báo Lịch thi học kỳ 2 (2018-2019) hệ đào tạo cao học như sau:

Lịch thi cao họcHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN