01:19, Thứ Năm, 23/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

GV, Ths. Đinh Thị Thu Phương - Khoa Lý luận Chính trị xuất sắc giành giải nhất cụm 2 Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2017

Thứ năm, 17/08/2017, 07:40

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 21/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” và Chương trình công tác toàn khóa. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2017 nhằm khuyến khích đội ngũ báo cáo viên chủ động học tập, rèn luyện nâng cao trình độ năng lực làm báo cáo viên, tuyên truyền miệng để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Vòng sơ khảo hội thi đươc tổ chức thành 4 cụm thi, diễn ra từ ngày 12/8/2017 đến ngày 19/8/2017. Mỗi thí sinh phải trải qua 3 phần thi: Xây dựng đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi nghiệp vụ, với các chủ đề: Nội dung Nghị quyết TW 4, khóa (XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2011 đến nay (theo Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị); Các nghị quyết, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII); Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; các nghị quyết chuyên đề của cấp ủy cơ sở; và Các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế được dư luận xã hội quan tâm thời gian gần đây.

Đại diện cho Đảng bộ Trường Đại học Hùng Vương, Ths. Đinh Thị Thu Phương - Giảng viên Khoa Lý luận chính trị, tham gia hội thi ở cụm thi số 2, gồm 13 báo cáo viên đại diện cho 13 đơn vị trực thuộc Đảng uỷ khối.

Với chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm”, Ths Đinh Thị Thu Phương đã có một phần thi thuyết phục và xuất sắc vượt qua 12 thí sinh khác đến từ các đơn vị khá mạnh như: Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Chi cục Thuế, Tỉnh đoàn Phú Thọ… với số điểm là 8.38 giành giải nhất cụm, và trở thành một trong ba thí sinh xuất sắc được chọn tiếp tục vào vòng thi cấp Đảng bộ Khối, dự kiến diễn ra vào ngày 16/9/2017.

Thông qua Hội thi giúp cho đội ngũ báo cáo viên các đơn vị có dịp được trao đổi, học tập kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền miệng, đồng thời phát hiện và tôn vinh những báo cáo viên xuất sắc, góp phần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Dưới đây là một số hình ảnh của hội thi.

Ths. Đinh Thị Thu Phương - Giảng viên Khoa Lý luận chính trị tham gia hội thi.

Ths. Đinh Thị Thu Phương - Giảng viên Khoa Lý luận chính trị nhận giải thưởng tại hội thi.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN