03:38, Thứ Năm, 23/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Thông báo về việc tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật 2012-2013 và Giảng thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2013

Thứ năm, 23/05/2013, 10:23

Thực hiện công văn số 56/CV-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2013 của Ban tổ chức các hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ về việc Đề nghị tham gia Hội thi sáng tạo Kỹ thuật 2012- 2013 và công văn số 120/CVLHH ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Thọ về việc Tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2013. Nhà trường đề nghị các đơn vị xem xét, đề xuất các công trình khoa học tham gia xét tặng các giải thưởng trên.

Thông tin chi tiết và thể lệ cuộc thi tải xuống tại đây.  

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN