03:57, Thứ Bảy, 20/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Công văn V/v nộp hồ sơ xin miễn giảm học phí năm học 2013-2014

Thứ sáu, 04/10/2013, 15:30

Kính gửi:  Ông (bà) Lãnh đạo các khoa

Căn cứ Nghị định số: 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014- 2015;

Căn cứ Nghị định số: 74/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 49/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ;

Thực hiện Thông tư số: 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của liên Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ LĐTB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số: 49/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ;      

Trường Đại học Hùng Vương đề nghị các ông (bà) Lãnh đạo khoa, giáo viên chủ nhiệm lớp phổ biến, hướng dẫn HSSV thuộc đối tượng được miễn giảm học phí nộp các loại hồ sơ sau:

1. Con của người có công với cách mạng, con thương binh, liệt sĩ, …(mẫu 6a, mẫu 6b, Thẻ thương binh hoặc Giấy chứng nhận (pho tô công chứng))

2. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế, con cán bộ CNVC mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng chợ cấp thường xuyên (mẫu 6b, Giấy chứng nhận (pho tô công chứng))

3. Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (mẫu 6b)

4. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (mẫu 6b, 2c, Giấy khai sinh, Thẻ bảo hiểm y tế (pho tô công chứng))

Các loại hồ sơ trên thu theo lớp và nộp về văn phòng khoa; hạn cuối cùng là ngày 15 tháng 10 năm 2013 (Phòng CTCT và Lãnh đạo khoa sẽ trực tiếp xét hồ sơ tại khoa).

Nhận được công văn này, Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương yêu cầu các ông (bà) Lãnh đạo khoa, giáo viên chủ nhiệm lớp triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định.

Download công văn và mẫu hồ sơ tại đây.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN