14:22, Thứ Sáu, 01/12/2023     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Văn bản quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thứ hai, 03/06/2019, 11:13

STT

Số văn bản

Nội dung văn bản

1.

03/VBHN-BKHCN

 

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước dưới các hình thức đề tài khoa học và công nghệ

2.

05/2015/TT-BKHCN

 

Quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia

3. 

15/2016/TT-BKHCN

Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng (sau đây gọi là đề tài) do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

4. 

08/2017/TT-BKHCN

Quy định việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

5. 

09/2014/TT-BKHCN

Quy định về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

6. 

11/2014/TT-BKHCN

Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

7. 

15/2014/TT-BKHCN

Quy định về trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

8. 

18/2016/TT-BKHCN

Hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia

9. 

12/2008/QĐ-BKHCN

Bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ

10. 

37/QĐ-BKHCN

Đính chính sai sót trong một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 4/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ do sơ suất trong sửa bản in

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN