13:29, Thứ Sáu, 01/12/2023     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Văn bản quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ ba, 04/06/2019, 11:25

STT

Số văn bản

Nội dung văn bản

1

26/2021/TT-BGDĐT

Quy định về hoạt động NCKH của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

2.

45/2020/TT-BGDĐT

Quy chế xét tặng Giải thưởng KHCN dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

3.

09/2018/TT-BGDĐT

Quy định về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. 

11/2016/TT-BGDĐT

Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN