18:11, Thứ Tư, 19/06/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Thông báo về việc cấp phát bằng đại học khóa 2006-2010, cao đẳng khóa 2007-2010

Thứ sáu, 31/12/2010, 15:49

DANH SÁCH CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO RA TRƯỜNG 2010

 

KHOA

STT

CHUYÊN NGÀNH

SĨ SỐ

CHI TIẾT

I. KHOA TOÁN - CÔNG NGHỆ

1

K4ĐH Toán 

57

Xem

2

K4ĐH Tin học  

45

Xem

3

K4ĐH KTCN-NN   

42

Xem

II. KHOA TỰ NHIÊN

4

3ACĐ Hoá -Sinh 

66

Xem

5

3ACĐ TD-CTĐ  

51

Xem

III. KHOA KINH TẾ

6

K4ĐH Kế toán

51

Xem

7

K4ĐH QTKD

46

Xem

IV. KHOA XÃ HỘI

8

K4ĐH Địa lý

59

Xem

9

3ACĐ Địa- GĐC

54

Xem

V. KHOA NÔNG LÂM

10

K4ĐH Nông lâm

26

Xem

VI. KHOA TIẾNG ANH

11

K4ĐHTiếng Anh

50

Xem

VII. KHOA GDTH&MN

12

K4ĐH Tiểu học

55

Xem

13

K4ĐH  Mầm non

59

Xem

VIII. KHOA NHẠC HOẠ

14

3ACĐ Nhạc

44

Xem

15

3ACĐ Mỹ thuật

46

Xem

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN