13:26, Thứ Sáu, 01/03/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Trường Đại học Hùng Vương dự Hội thảo trực tuyến về góp ý Dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ tư, 01/12/2021, 17:17

Chiều nay, ngày 01/12/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với hơn 300 điểm cầu trên toàn quốc. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc chủ trì Hội thảo; tham dự Hội thảo có đại diện các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ GDĐT, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu về quản lý giáo dục của các trường đai học, học viện, viện, trung tâm nghiên cứu và các cơ sở giáo dục trong cả nước.


Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến
với sự tham giả của hơn 300 điểm cầu trong cả nước

Dự hội thảo tại điểm cầu Trường Đại Hùng Vương có TS. Đỗ Tùng - Phó Hiệu trưởng, TS. Phan Thị Tình - Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị chức năng trong trường.


Các đồng chí Lãnh đạo trường, trưởng các đơn vị trực thuộc
 tham dự Hội thảo tại điểm cầu Trường Đại học Hùng vương


Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu Khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh trong bối cảnh Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với thế giới, khu vực, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục nước ta tiếp cận với những kiến thức, công nghệ mới, mô hình đào tạo và mô hình quản lý tiên tiến, hiện đại. Đồng thời tạo ra những dòng chuyển dịch các nguồn lực, tạo nhiều cơ hội việc làm cho mọi người dân giữa các quốc gia.  Do vậy, việc đề ra Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần định hướng, xác định con đường phát triển của nền giáo dục Việt Nam theo hướng hiện đại, chất lượng và hội nhập trong tương lai.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia về giáo dục để hoàn thiện “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Cùng với đó, các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT cần phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam rà soát, bổ sung dữ liệu thống kê và thông tin phân tích ngành để làm căn cứ xây dựng các mục tiêu, chỉ số cụ thể của chiến lược.

Đại diện Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam báo cáo tóm tắt dự thảo
 “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Dự thảo “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” đưa ra mục tiêu tổng quát về phát triển giáo dục đến năm 2030 là phát triển toàn diện con người Việt Nam; phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, làm nền tảng cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đất nước phồn vinh và hạnh phúc; xây dựng hệ thống giáo dục mở, phục vụ học tập suốt đời, công bằng và bình đẳng, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.


Đại diện các cơ sở giáo dục tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về dự thảo “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”, gồm các nội dung: Tình hình phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020; kết quả đạt được, những hạn chế và phân tích nguyên nhân; chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030 với bối cảnh, thời cơ và thách thức, quan điểm chỉ đạo, tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu phát triển, và nhiệm vụ giải pháp.

Hội thảo trực tuyến về góp ý Dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2045 thành công tốt đẹp, những kiến nghị, đóng góp của các chuyên gia, đại biểu tham dự là cơ sở quan trọng để ban soạn thảo hoàn thiện các nội dung, sớm đưa Chiến lược được triển khai vào thực tiễn, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng nền giáo dục Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay./.

Tin bài: Ngọc Hùng (Phòng CTCT&HSSV)

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN