18:42, Chủ Nhật, 01/10/2023     Lịch công tác   Thư điện tử   English

THÔNG BÁO/GIẤY MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO

Thứ sáu, 10/02/2023, 14:11

Trân trọng kính mời các chuyên gia, Nhà khoa học tham gia viết bài cho các Hội thảo khoa học năm 2023 sau đây:

- 3.2023. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hội thảo Khoa học Quốc tế: Diễn đàn Giáo dục Việt Nam lần thứ ba

- 5.2023. Đại học Thủ Dầu Một. Hội thảo Khoa học Quốc gia: Nguồn lực đầu tư cho các trường đại học, cao đẳng thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trong bối cảnh tự chủ

- 5.2023. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Mời tham gia viết bài kết quả nghiên cứu nổi bật giai đoạn 2020-2023 phục vụ Hội nghị khoa học và công nghệ chuyên ngành nông nghiệp

- 6.2023. Trường Đại học Ngoại thương. Hội thảo Khoa học Quốc gia: Công tác Giáo dục thể chất và thể thao trường học ở các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng trong xu thế hội nhập quốc tế

- 6.2023. Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Hội thảo Khoa học: Trường Đại học địa phương - 25 năm xây dựng và trưởng thành: Thực trạng và kiến nghị

- 8.2023. Đại học Thái Nguyên. Hội thảo Quốc gia về Khoa học giáo dục năm 2023

- 10.2023. Học viện Kỹ thuật mật mã. Hội thảo Khoa học Quốc tế: Kỹ nghệ Tri thức và Hệ thống

- 9.2023. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Hội thảo Khoa học Quốc gia: "Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm lần thứ X, năm 2023"

- 11.2023. Trường Đại học Quảng Bình. Hội thảo khoa học: "Chuyển đổi số trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay"

- 11.2023. Trường Đại học Cần Thơ. Hội thảo quốc tế: Hệ thống thông minh và khoa học dữ liệu, lần thứ nhất 

- 11.2023. Viện nghiên cứu văn hóa. Hội thảo Di sản văn hóa trong xã hội Việt Nam đương đại

- 11.2023. Viện dân tộc học. Hội thảo Dân tộc học Quốc gia thường niên năm 2023

- 12.2023. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hội thảo Khoa học Quốc tế: Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo/bồi dưỡng giáo viên lần thứ ba

- 12.2023. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ lần thứ 5

- 01.2024. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hội thảo khoa học quốc tế: "Những vấn đề nghiên cứu trong Kế toán và Kinh tế Tài chính hiện nay"

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN