01:57, Thứ Năm, 25/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Quyết định V/v quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Hùng Vương

Thứ năm, 07/01/2016, 11:53

Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra tin học sẽ là một trong những cơ sở để xác định sinh viên Trường Đại học Hùng Vương đủ điều kiện xét tốt nghiệp sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo. Đối với các khóa đào tạo tốt nghiệp trước năm 2017, chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học phải đạt trỉnh độ B theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Download Quyết định tại đây.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN