14:45, Thứ Sáu, 01/03/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Nghiên cứu sinh Hà Ngọc Phú bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Trường Đại học Nam Bretagne, Cộng hòa Pháp

Chủ nhật, 09/12/2018, 13:59

Ngày 07/12/2018, tại Trường Đại học Nam Bretagne - Cộng hòa Pháp, nghiên cứu sinh Hà Ngọc Phú – Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hùng Vương đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với đề tài “Lý thuyết trường lượng tử tô pô với siêu đại số Lie sl (2/1)”, chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số dưới sự hướng dẫn của GS. Patureau – Mirand Trường Đại học Nam Bretange.

NCS. Hà Ngọc Phú bảo vệ luận án trước Hội đồng

Tại lễ bảo vệ, sau khi nghe NCS Hà Ngọc Phú trình bày những vấn đề và kết quả nghiên cứu cơ bản, Hội đồng đánh giá tiến hành phản biện, thảo luận và đóng góp ý kiến cho luận án. Hội đồng đặc biệt tập trung đánh giá giá trị khoa học và thực tiễn mà nghiên cứu đã đạt được. Cụ thể, luận án “Lý thuyết trường lượng tử tô pô với siêu đại số Lie sl(2/1)” thuộc lĩnh vực nghiên cứu Đại số lượng tử và Hình học tô pô. Đề tài tập trung nghiên cứu một số bất biến của các đối tượng hình học tô pô như là các dây (nút) 1 chiều hoặc các đa tạp 3 chiều bằng sử dụng công cụ là một số cấu trúc đại số Hopf  không giao hoán (còn gọi là nhóm lượng tử) và một số biểu diễn của nó. Kết quả nghiên cứu: Luận án đã xây dựng được hai bất biến của đa tạp 3 chiều: bất biến thứ nhất sử dụng phạm trù các biểu diễn với công cụ modified trace và bất biến thứ hai sử dụng nhóm lượng tử với công cụ graded integral. Không những vậy, luận án đã chứng minh có mối liên hệ mật thiết giữa hai công cụ này. Những kết quả khoa học này đã được công bố trên 1 bài báo chuyên ngành thuộc danh mục ISI và hai bài báo khoa học khác đang trong quá trình phản biện của tạp chí.

Hội đồng chấm luận án đã tiến hành bỏ phiếu, với 7/7 phiếu tán thành thông qua luận án, Hội đồng đánh giá quyết nghị và kết luận: Đề tài Lý thuyết trường lượng tử tô pô với siêu đại số Lie sl(2/1)” của NCS Hà Ngọc Phú đã đáp ứng xuất sắc yêu cầu của luận án Tiến sĩ chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số, NCS Hà Ngọc Phú xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ.

Tân Tiến sĩ Hà Ngọc Phú chụp ảnh cùng các thành viên Hội đồng

Với những tri thức đã tích lũy được cùng với sự nhiệt tình, tâm huyết của mình, Trường Đại học Hùng Vương tin tưởng rằng TS. Hà Ngọc Phú sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy trình độ và năng lực, đạt được nhiều thành công hơn nữa trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng Trường Đại học Hùng Vương trở thành trường đại học chất lượng cao, một trung tâm nghiên cứu lớn, có uy tín của tỉnh và khu vực.

Phòng CTCT&HSSV





HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN