01:51, Thứ Năm, 23/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Tổ chức Hội nghị xét tặng giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ cấp trường năm 2014

Thứ tư, 04/06/2014, 14:11

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị xét tặng giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ cấp trường năm 2014

 

I. Mục đích

Nhằm biểu dương thành tích xuất sắc của giảng viên trẻ trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phát hiện, bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học.

Tuyển chọn những công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng gửi tham gia xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ năm 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo.

 

II. Nội dung thực hiện

Tổ chức xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ cấp trường. Thành lập Hội đồng đánh giá và xét tặng giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ cấp trường.

 III. Quy trình đánh giá và xét giải

1. Những quy định chung

- Đối tượng tham gia xét tặng Giải thưởng là giảng viên, nghiên cứu viên trẻ, không quá 35 tuổi tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2014.

- Đề tài nghiên cứu khoa học là đề tài cấp Trường, cấp trường trọng điểm, cấp tỉnh, đề tài thạc sĩ, đề tài tiến sĩ do giảng viên trẻ làm chủ nhiệm, đề tài chưa được gửi tham gia bất kỳ giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế nào khác. Đề tài đã được nghiệm thu chính thức không quá 02 năm (từ năm 2012 đến nay).

- Số lượng thành viên tham gia thực hiện đề tài gồm: 01 người chịu trách nhiệm chính và 01 hoặc 02 cộng tác viên. Các thành viên tham gia đều không quá 35 tuổi.

2. Hồ sơ tham gia xét giải theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo bao gồm

(1) Danh mục đề tài gửi tham gia xét tặng giải thưởng của các khoa (Phụ lục II)

(2) Báo cáo tổng kết đề tài (Phụ lục I) kèm theo các tài liệu khoa học liên quan (nếu có): 09 bản/ 01 đề tài.

(3) Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (Phụ lục I mẫu 3)

* Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 14 tháng 6 năm 2014 (liên hệ đ/c Thư).

 3. Quy trình đánh giá và xét giải

          Đề tài gửi dự thi được đánh giá và xét chọn giải cấp trường qua hai vòng:

3.1.Đánh giá và xét chọn ở vòng một:

a) Nhà trường thành lập Hội đồng đánh giá đề tài (sau đây gọi tắt là Hội đồng). Hội đồng có từ 7 đến 9 thành viên, mỗi đề tài có hai chuyên gia phản biện và được đánh giá theo thang điểm 100.

b) Đề tài có điểm đánh giá của Hội đồng từ 90 điểm trở lên sẽ được tham gia xét chọn giải nhất, giải nhì ở vòng hai;

c) Đề tài có điểm đánh giá của Hội đồng từ 80 điểm đến dưới 90 điểm sẽ được đề nghị xét giải ba;

d) Đề tài có điểm đánh giá của Hội đồng từ 70 điểm đến dưới 80 điểm sẽ được đề nghị xét giải khuyến khích;

e) Trường hợp phát hiện hồ sơ không hợp lệ hoặc điểm đánh giá dưới 70 điểm, đề tài không đạt giải.

3.2. Đánh giá và xét chọn giải ở vòng hai:

a) Nhà trường thành lập Hội đồng xét chọn đề tài đạt giải nhất, giải nhì. Hội đồng có từ 7 đến 9 thành viên; mỗi đề tài có 02 chuyên gia phản biện;

b) Chủ nhiệm đề tài phải trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng;

 IV. Phân loại lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ  

Các Công trình khoa học và công nghệ các cấp của Giảng viên trẻ tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” được phân loại lĩnh vực nghiên cứu theo 6 lĩnh vực Khoa học và Công nghệ (căn cứ Quyết định số 12/2008/QĐ- BKHCN ngày 4 tháng 9 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ):

1. Khoa học tự nhiên (N1): Toán học và thống kê, Khoa học máy tính và thông tin, Vật lý, Hóa học, Các khoa học trái đất và môi trường liên quan, Sinh học, Khoa học tự nhiên khác.

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ (N2): Kỹ thuật dân dụng; Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin; Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật vật liệu và luyện kim; Kỹ thuật y học; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ sinh học môi trường, Công nghệ sinh học công nghiệp; Công nghệ nano; Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống; Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác.

3. Khoa học Y, Dược (N3): Y học cơ sở; Y học lâm sàng; Dược học; Công nghệ sinh học trong y học; Khoa học y, dược khác.

4. Khoa học Nông nghiệp (N4): Trồng trọt; Chăn nuôi, Thú y; Lâm nghiệp; Thủy sản; Công nghệ sinh học trong nông nghiệp; Khoa học nông nghiệp khác.

5. Khoa học Xã hội (N5): Tâm lý học; Kinh tế và kinh doanh; Khoa học giáo dục; Xã hội học; Pháp luật; Khoa học chính trị; Địa lý kinh tế và xã hội; Thông tin đại chúng và truyền thông; Khoa học xã hội khác.

6. Khoa học Nhân văn (N6): Lịch sử và khảo cổ học; Ngôn ngữ học và văn học; Triết học, đạo đức học và tôn giáo; Nghệ thuật; Khoa học nhân văn khác.

 V. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị

Thời gian dự kiến: 01 ngày, ngày 25 tháng 6 năm 2013

 Địa điểm: Cơ sở Việt Trì

 VI. Phân công nhiệm vụ

`        1. Phòng QLKH&QHQT: Thành lập hội đồng đánh giá và xét chọn giải thưởng, công tác tổ chức hội nghị, biên tập và in ấn kỷ yếu, dự trù và thanh quyết toán kinh phí.

     2. Đoàn thanh niên: phối hợp với phòng QLKH thực hiện công tác tổ chức Hội nghị, tiếp tân, chương trình văn nghệ.

    3. Các đơn vị khác: Phòng KH-TC hướng dẫn thực hiện việc thanh quyết toán kinh phí thực hiện; Phòng QTĐS chuẩn bị cơ sở vật chất, bàn ghế, dự phòng máy phát điện; Phòng Đào tạo chuẩn bị và vận hành các thiết bị âm thanh, ánh sáng; Phòng HCTH chuẩn bị Hội trường và tiếp nước; Các đơn vị thông báo kế hoạch này tới các nhóm thực hiện công trình NCKH của mình chuẩn bị hồ sơ và cử đại biểu tới dự hội nghị.

          Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Hội nghị xét tặng giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ cấp trường năm 2014, Nhà trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của kế hoạch này.

 

Download Thông báo tại đây.

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN