23:47, Thứ Tư, 22/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Thông báo V/v viết bài tham dự Hội nghị khoa học

Thứ năm, 04/12/2014, 14:06

Kính gửi: Trưởng các đơn vị trực thuộc.

         

          Căn cứ thông báo số 640/ĐHSPHN2-KHCN ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (sao gửi kèm) về việc tổ chức Hội nghị khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

          Nhà trường thông báo mời các tác giả viết bài tham dự Hội nghị do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức.

          Các tác giả gửi bài về phòng QLKH&QHQT:

          - Thời hạn nộp báo cáo tóm tắt trước ngày 24/01/2015; báo cáo toàn văn trước ngày 21/02/2015.

          - Địa chỉ nhận bài, qua email : phongqlkh@hvu.edu.vn

          Đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo tới các cán bộ, giảng viên để triển khai thực hiện.

          Căn cứ vào thực tế số lượng và chất lượng bài viết, Nhà trường sẽ thành lập Đoàn cán bộ tham dự Hội nghị./.

Download thông báo tại đây

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN