05:36, Thứ Bảy, 20/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên, năm học 2013- 2014

Thứ ba, 12/11/2013, 08:39

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên, năm học 2013- 2014

          I. Mục đích yêu cầu:

          - Thông qua đối thoại, tạo cơ hội cho sinh viên bày tỏ ý kiến, quan điểm, nguyện vọng đối với các vấn đề sinh viên quan tâm. Qua đó, nhà trường nắm được tâm tư, diễn biến tư tưởng và những đề xuất của sinh viên để kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung về Quy định trong công tác đào tạo; công tác học sinh, sinh viên; các chế độ, chính sách liên quan đến người học, … nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đào tạo của nhà trường.

          - Hội nghị đối thoại sinh viên phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

          II. Nội dung:

          1. Hội nghị đối thoại sinh viên cấp khoa:

          a) Thời gian: Tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên vào tuần thứ 13 (mỗi khoa tổ chức Hội nghị 01 buổi, từ ngày 11/11/2013 đến hết ngày 17/11/2013, đăng ký lịch tổ chức Hội nghị với Phòng CTCT&HSSV)

          b) Địa điểm: Các khoa tự liên hệ.

          c) Thành phần:

          - Lãnh đạo khoa, trợ lý khoa, GVCN (không có giờ dạy), sinh viên các lớp  trong khoa.

          - Phòng CTCT&HSSV cử cán bộ dự Hội nghị đối thoại sinh viên với các khoa.

          d) Quy trình tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên cấp khoa:

          Lãnh đạo khoa triển khai tổ chức họp các lớp đối thoại với sinh viên. Kết thúc Hội nghị, Lãnh đạo khoa gửi các câu hỏi (không thuộc thẩm quyền trả lời) về Phòng CTCT&HSSV trước ngày 18/11/2013 (gửi bản in và file văn bản cho Đ/C: Đỗ Thái Giang, địa chỉ Email: giangdt@hvu.edu.vn).

          2. Hội nghị đối thoại sinh viên cấp trường:

          a) Thời gian: Tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên vào tuần thứ 15, theo kế hoạch tuần (01 buổi tại cơ sở thành phố Việt Trì, 01 buổi tại cơ sở thị xã Phú Thọ).

          b) Địa điểm: Thực hiện theo kế hoạch tuần.

          c) Thành phần:

          - Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Lãnh đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên, GVCN lớp (không có giờ dạy).

          - Sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chính quy (mỗi lớp cử 03 sinh viên: 02 sinh viên là Ban cán sự lớp, 01 sinh viên là thành viên của lớp).   

          d) Quy trình tổ chức Hội nghị đối thoại cấp trường:

          Phòng CTCT&HSSV tập hợp nội dung câu hỏi đối thoại của các khoa, gửi cho các đơn vị chức năng trả lời theo thẩm quyền. Các đơn vị chức năng gửi nội dung trả lời về Phòng CTCT&HSSV, để trình Lãnh đạo trường phê duyệt trước khi tổ chức Hội nghị đối thoại.

          III. Phân công nhiệm vụ:

          1. Phòng CTCT&HSSV xây dựng kế hoạch, tham mưu với Lãnh đạo trường thành lập Ban tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổng hợp, phân loại ý kiến chuyển đến các đơn vị liên quan, duy trì thảo luận, báo cáo kết quả Hội nghị.

          2. Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm trả lời những nội dung câu hỏi có liên quan.

          3. Phòng Hành chính Tổng hợp chuẩn bị hội trường.

          4. Phòng Đào tạo chuẩn bị tăng âm, loa đài, micro.

          5. Phòng Quản trị và Đời sống chuẩn bị máy phát điện (đề phòng mất điện). 

          Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị, GVCN, sinh viên các lớp chuẩn bị nội dung đối thoại, để Hội nghị đối thoại sinh viên, năm học 2013- 2014 đạt kết quả tốt.

 

Download Kế hoạch tổ chức tại đây.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN