01:58, Thứ Năm, 23/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: Xu hướng lựa chọn địa điểm đầu tư của các doanh nghiệp hàn quốc tại Việt Nam: nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Phú Thọ

Thứ năm, 11/01/2024, 16:15

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư là một cơ sở để nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư. Việc lựa chọn địa điểm đầu tư phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và lợi nhuận mà còn quyết định đến sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Khi đưa ra quyết định địa điểm đầu tư, nhà đầu tư cần xem xét đến nhiều yếu tố cần thiết và quan trọng để ra quyết định hợp lý. Hàn Quốc – Nhà đầu tư đang đặt 1 sự quan tâm đặc biệt vào việc lựa chọn khu công nghiệp tại Việt Nam, và điều này không chỉ đơn thuần là quyết định về vị trí đặt cơ sở sản xuất. Việc chọn khu công nghiệp đúng có thể ảnh hưởng đến sự thành công và hiệu suất dự án đầu tư của họ tại Việt Nam. Do đó, việc hiểu rõ các tiêu chí quan trọng mà nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm trong quá trình này là một phần không thể thiếu.

Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu

Nhằm đánh giá đầy đủ và có hệ thống xu hướng lựa chọn địa điểm đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, cụ thể là nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Phú Thọ, Trường Đại học Hùng Vương đã phê duyệt triển khai và giao cho khoa KHXH&VHDL chủ trì,  TS. Nguyễn Minh Lan làm chủ nhiệm thực hiện đề tài: “ Xu hướng lựa chọn địa điểm đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Phú Thọ” và chỉ ra rằng: Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 với Việt Nam, sau Trung Quốc và Hoa Kỳ, là một trong những quốc gia đang có sự đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam. Không chỉ tập trung nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, công nghệ cao, logistics, xây dựng, thời gian gần đây, Hàn Quốc chuyển hướng sang một số lĩnh vực bất động sản, bán lẻ… Năm 2021, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ là 34.424.210 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 6.348.400 triệu đồng. Tính đến năm 2021, số dự án đầu tư vào tỉnh Phú Thọ là 215 dự án, trong đó vốn thực hiện là 1.745,8 triệu đô la Mĩ.

Nhóm nghiên cứu đã chỉ ra được mục tiêu chung của việc nghiên cứu đề tài là phân tích xu hướng lựa chọn địa điểm đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; làm rõ những điểm hấp dẫn trong thu hút đầu tư của tỉnh Phú Thọ, từ đó đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư trên cơ sở những lợi thế, đặc biệt lợi thế về không gian lãnh thổ của tỉnh Phú Thọ. Và một số mục tiêu riêng như hệ thống hóa các cơ sở lí luận về xu hướng lựa chọn địa điểm đầu tư và các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn địa điểm đầu tư của doanh nghiệp, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, trên cơ sở khảo sát các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ về các lợi thế của địa điểm đầu tư; phân tích thực trạng xu hướng lựa chọn địa điểm đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, đề xuất giải pháp thu hút đầu tư FDI nói chung và thu hút doanh nghiệp từ Hàn Quốc vào tỉnh Phú Thọ.

Đề tài được Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu với kết quả xếp loại Đạt. Việc nghiên cứu đề tài đã phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, phân tích thực trạng lựa chọn địa điểm đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh; làm rõ những điểm hấp dẫn trong thu hút đầu tư của tỉnh. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư trên cơ sở những lợi thế, đặc biệt lợi thế về không gian lãnh thổ của tỉnh Phú Thọ.

 Tin bài và ảnh: Phòng KHCN, P. CTCT&HSSV

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN