04:00, Thứ Bảy, 20/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Nghiệm thu cấp cơ sở Dự án KH&CN tỉnh Phú Thọ: “Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự hủy quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ”

Thứ sáu, 26/01/2024, 11:45

Sáng ngày 26/01/2024, Trường Đại Hùng Vương tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ” do TS. Nguyễn Đắc Triển - Trưởng phòng KH&CN làm chủ nhiệm Dự án.

Hội đồng nghiệm thu có TS. Trần Đình Chiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương - Chủ tịch Hội đồng và các thành viên của Hội đồng; tham dự buổi nghiệm thu còn có đại diện Sở KH&CN tỉnh Phú Thọ, Lãnh đạo Phòng KH&CN, khoa NLN và các thành viên Dự án.

Chủ nhiệm Dự án: TS. Nguyễn Đắc Triển báo cáo kết quả thực hiện Dự án

Các nội dung Dự án đã hoàn thành gồm:

1) Tiến hành điều tra khảo sát, bổ sung thông tin phục vụ Dự án tại các địa phương sản xuất cây giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn về sản xuất cây giống lâm nghiệp sử dụng bầu hữu cơ siêu nhẹ. Kết quả khảo sát đã khẳng định công nghệ áp dụng trong dự án là phù hợp và có khả năng ứng dụng cao với thực tiễn sản xuất cây giống lâm nghiệp hiện nay trên địa bàn tỉnh.

2) Đào tạo được nhiều kỹ thuật viên và tập huấn kỹ thuật cho 100 người dân sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp tại huyện Phù Ninh và huyện Yên Lập về kỹ thuật sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ, kỹ thuật sản xuất cây giống lâm nghiệp bằng bầu hữu cơ siêu nhẹ và kỹ thuật trồng rừng keo lai cây giống sản xuất bằng bầu hữu cơ siêu nhẹ.

3) Xây dựng thành công mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ công suất 2.000.000 bầu/năm, tương ứng 3.000-3.500 bầu/giờ. Số lượng bầu hữu cơ siêu nhẹ sản xuất 120.000 bầu, kích thước bầu 3,5cm x 7,0cm, độ bền bảo quản trên 12 tháng.

4) Xây dựng thành công mô hình sản xuất cây giống keo lai sử dụng bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ. Sau 6 tháng tuổi, giống BV16 có tỷ lệ sống 93,4%, tỷ lệ cây xuất vườn đạt 88,27%, giống BV32 tương ứng là 91,4% và 87,21%; tỷ lệ cây bị sâu bệnh hại không đáng kể trên cả hai giống, trọng lượng bầu cây giống hữu cơ bằng 25% bầu đất, 105.000 cây cây giống keo lai mô đạt tiêu chuẩn xuất vườn theo TCVN 11570-2:2016.

5) Xây dựng thành công mô hình trồng rừng keo lai mô cây giống sản xuất bằng bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ có quy mô 4,0ha. Sau 18 tháng trồng, tỷ lệ sống của cây trồng trong mô hình đạt 92,1% với giống BV16 và 91,7% với giống BV32. Tỷ lệ cây tốt đạt 80,8% giống BV16 và 81,3% với giống BV32; Đường kính gốc của BV16 đạt 7,92cm, BV32 đạt 7,17cm, tương ứng với chiều cao đạt 6,59m và 6,86m. Tỷ lệ sống và sinh trưởng của cây bầu hữu cơ cao hơn so với cây bầu đất.

6) Xây dựng được 03 quy trình kỹ thuật: Quy trình kỹ thuật sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ bằng máy; Quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống keo lai bằng bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ; Quy trình kỹ thuật trồng rừng keo lai từ cây giống sản xuất bằng bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ.

7) Đã thực hiện đầy đủ các nội dung thông tin tuyên truyền để nhân rộng kết quả dự án thông qua hội thảo khoa học, tập huấn kỹ thuật, xây dựng phóng sự và phát trên sóng truyền hình của tỉnh, viết bài đưa tin trên Website của đơn vị chủ trì, đăng 03 bài báo trên Tạp chí khoa học chuyên ngành.

Lãnh đạo Trường ĐH Hùng Vương chụp ảnh lưu niệm với nhóm Dự án và thành viên Hội đồng nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ” thành công tốt đẹp. Kết quả của Dự án đã góp phần nâng cao chất lượng phát triển sản xuất cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, khẳng định sự phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đ.H Hùng Vương xứng tầm với vai trò một Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

                                                                    Tin bài: Phòng CTCT&HSSV

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN