04:32, Thứ Bảy, 20/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2023: Xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ nâng cao kỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà trong môn bóng chuyền cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Hùng Vương

Thứ năm, 18/01/2024, 16:33

Đập bóng là kỹ thuật tấn công chủ yếu trong thi đấu, hấp dẫn và lôi cuốn người chơi là công cụ ghi điểm hiệu quả nhất quyết định đến thành tích thi đấu. Kỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà là một kỹ thuật cơ bản, là tiền đề để thực hiện các kỹ thuật đập bóng biến dạng vận dụng trong chiến thuật thi đấu như đập bóng xoay thân, đập bóng lao, đập bóng nhanh, đập bóng kết hợp động tác giả...do vậy vai trò của kỹ thuật này là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên trong quá trình học tập kỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà sinh viên ngành GDTC trường Đại học Hùng Vương vẫn chưa chú trọng tập luyện đúng mức, hệ thống bài tập bổ trợ cho kỹ thuật này trong các giáo án lên lớp của giảng viên chưa khoa học và phong phú, phương tiện tập luyện đi kèm còn thiếu thốn, chưa phù hợp với từng nhóm kỹ thuật vì vậy hiệu quả thực hiện kỹ thuật của sinh viên chưa cao do kỹ thuật cơ bản không được hoàn thiện.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Với mục tiêu tiến hành đánh giá toàn diện, đầy đủ về thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới kỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà trong môn bóng chuyền của sinh viên ngành giáo dục thể chất khoa Nghệ thuật và TDTT; Đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng kỹ thuật của sinh viên hiện nay; Trường Đại học Hùng Vương đã phê duyệt triển khai cho Khoa NT&TDTT, giao TS. Trần Phúc Ba thực hiện đề tài: “Xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ nâng cao kỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà trong môn bóng chuyền cho sinh viên chuyên ngành GDTC trường Đại học Hùng Vương” nhóm nghiên cứu đã đưa ra những nội dung khái quát trong tổng quan các vấn đề nghiên cứu trong kỹ thuật lấy đà trong môn bóng chuyền cũng như thực trạng trong việc thực hiện phát triển kỹ thuật này trong đào tạo ngành GDTC tại Trường Đại học Hùng Vương; xây dựng được 3 test sư phạm để đánh giá trình độ kỹ thật đạp bóng chính diện lấy đà cho sinh viên và hệ thống hóa được 14 bài tập bổ trợ.

Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra các kiến nghị và đề xuất để thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp. Trong đó, cần quan tâm triển khai các nội dung: Hệ thống các bài tập bổ trợ nâng cao kỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà trong môn bóng chuyền mà chúng tôi đã xác định có thể được coi là các phương tiện mang lại hiệu quả cao trong quá trình giảng dạy - huấn luyện kỹ thuật đập bóng và có thể đưa vào các giáo án giảng dạy học phần bóng chuyền cho sinh viên chuyên ngành GDTC Trường Đại học Hùng Vương. Nhà trường cần thiết phải trang bị bổ sung các thiết bị dạy học hiện đại cho các môn học nói chung và môn bóng chuyền nói riêng, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu của của công tác giảng dạy - học tập, cũng như công tác kiểm tra - đánh giá. Cần thiết phải có những nghiên cứu bổ sung mang tính toàn diện và sâu sắc hơn về vấn đề đổi mới phương tiện, phương pháp giảng dạy các môn học nói chung cũng như môn học bóng chuyền nói riêng cho ngành GDTC Trường ĐH Hùng Vương.

Đề tài được Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu với kết quả xếp loại Đạt vì đã đạt được yêu cầu dựa theo thuyết minh được ký kết. Việc triển khai thực hiện và các kết quả đạt được của đề tài có ý nghĩa thiết thực, đóng góp thêm cơ sở lý luận cho cơ sở đào tạo để nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà cho sinh viên chuyên ngành GDTC Trường Đại học Hùng Vương.

Tin bài và ảnh: Phòng KH&CN, P. CTCT&HSSV

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN