01:33, Thứ Năm, 23/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: xây dựng hệ thống quản lý trực tuyến tạp chí khoa học và công nghệ

Thứ năm, 11/01/2024, 16:02

Việc nhận bài, phản biện và theo dõi quá trình xuất bản bài viết thực hiện một cách thủ công qua email của Tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại học Hùng Vương. Do vậy, Nhà trường cần có một hệ thống đồng bộ, bền vững nhằm tăng cường hơn nữa khả năng quản lý hoạt động khoa học; đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa tạp chí để đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng các trường Đại học.

Nhằm xây dựng được hệ thống quản lý trực tuyến tạp chí Khoa học và Công nghệ (bao gồm các chức năng dành cho người quản lý cung với người dùng), Trường Đại học Hùng Vương đã phê duyệt triển khai, giao Khoa KTCN chủ trì, ThS. Nguyễn Thị Thu Hương làm chủ nhiệm thực hiện đề tài: “Xây dựng hệ thống quản lý trực tuyến tạp chí Khoa học và Công nghệ”.

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng thành công hệ thống quản lý tạp chí trực tuyến được thiết kế phù hợp với yêu cầu thực tiễn; sử dụng hệ thống quản lý tạp chí trực tuyến có tính khả thi cao, góp phần hỗ trợ tích cực cho quá trình đăng bài, phản biện của các tác giả; sử dụng hệ thống quản lý tạp chí trực tuyến sẽ tạo ra mối liên hệ hợp tác giữa các đối tượng khác nhau (đọc giả, tác giả, người phản biện, biên tập viên, người quản lý) để cùng tạo ra sản phầm khoa học có ý nghĩa phục vụ cộng đồng.

Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra các kiến nghị và đề xuất để thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp. Trong đó, cần quan tâm triển khai các nội dung sau: Để hệ thống được bảo mật tốt hơn Nhà trường cần thuê dịch vụ máy chủ để đặt hệ thống;  Sau khi bàn giao sản phẩm dự án, cần tiếp tục duy trì kinh phí để nhóm nghiên cứu phát triển tính năng mới, tối ưu cải thiện hệ thống tốt hơn như việc xác thực 2 lớp khi người dùng đăng ký tài khoản sử dụng…

Đề tài được Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu với kết quả xếp loại Đạt vì đã đạt được yêu cầu về kĩ thuật, mỹ thuật và nội dung quản lý. Website thiết kế có giao diện đẹp, rõ ràng, bố cục hợp lý; về nội dung đầy đủ các mục cho đọc giả và tác giả; đảm bảo về mặt kỹ thuật và tốc độ tải trang, phản hồi người dùng; dễ sử dụng, hữu ích và phù hợp với mọi đối tượng có nhu cầu về tạp chí... Việc triển khai thực hiện và các kết quả đạt được của đề tài có ý nghĩa thiết thực, đóng góp thêm công tác quản lý tạp chí Khoa học & Công nghệ trường Đại học Hùng Vương.

Tin bài: Phòng KHCN, P. CTCT&HSSV

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN