14:35, Thứ Ba, 23/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Mẫu biểu phục vụ công tác quản lý sinh viên

Thứ năm, 17/01/2019, 11:07

Để phục vụ cho công tác quản lý sinh viên, Trường Đại học Hùng Vương thông báo các mẫu biểu phục vụ công tác quản lý sinh viên như sau:

Mẫu 2.1: Đơn tiếp học học (dùng cho các HSSV đã có QĐ bảo lưu kết quả học tập)
Mẫu 2.2: Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập
Mẫu 2.3: Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập
Mẫu 2.4: Đơn xin thôi học
Mẫu 2.5: Đơn xin tiếp tục học
Mẫu 2.6: Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên
Mẫu 2.7: Đơn xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp
Mẫu 2.8: Đơn xin mượn hồ sơ
Mẫu 2.9: Giấy ủy quyền
Mẫu 2.10: Phiếu thanh toán tài sản
Mẫu 2.11: Giấy xác nhận học sinh, sinh viên ngoại trú
Mẫu 2.12: Giấy xác nhận ( dùng cho xác nhận HSSV)
Mẫu 2.13: Giấy xác nhận (dùng cho HSSV vay vốn tín dụng)
Mẫu 2.14: Giấy cam kết trả nợ
Mẫu 2.15: Đơn xác nhận cư trú tại xã đặc biệt khó khăn
Mẫu 2.16: Giấy xác nhận HSSV thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo
Mẫu 2.17: Đơn xin miễn, giảm học phí
Mẫu 2.18: Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội
Mẫu 2.19: Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận tốt nghiệp
Mẫu 2.20: Mẫu Sơ yếu lý lịch - cho Học viên Cao học.
Mẫu Danh sách sinh viên ngoại trú
Mẫu Danh sách sinh viên nội trú
+ Mẫu Kết quả điểm rèn luyện học kỳ 1
+ Mẫu kết quả điểm rèn luyện học kỳ 2
Mẫu tổng hợp điểm rèn luyện
+ Mẫu Sơ yếu lý lịch

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN